Mơ Thấy: Mộng thấy trâu có hai đuôi


- Mộng thấy trâu có hai đuôi: Là điềm người nằm mộng sẽ bị mất của.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch