Mơ Thấy: Mộng thấy trống đồng


- Mộng thấy trống đồng: Kẻ sĩ có giấc mộng này là điềm sẽ lập công danh nơi công đường.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch