Mơ Thấy: Mộng thấy voi vào nhà


- Mộng thấy voi vào nhà:

   + Con trai có giấc mộng này ắt được hưởng tới già.

   + Con gái chủ về có con trai hiền tài, đức độ.

   + Bệnh nhân chủ về bệnh tật sẽ bị tiêu trừ tận gốc, tinh thần được ổn định trở lại.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch