Mơ Thấy: Mộng trên lầu đọc sách


- Mộng trên lầu đọc sách

   + Văn nhân, học sĩ có giấc mộng này là điềm rất tốt.

   + Người thường dân, người buôn bán có giấc mộng này thì không hề có điềm cát hung.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch