Mơ Thấy: Những việc khác


      Mộng thấy những việc khác

- Mộng thấy sự vật: Giấc mộng này điềm báo của nó ẩn hiện bất định. Nếu mộng thấy vật mà tên của nó mang hàm nghĩa tốt đẹp là điềm cát, nếu tên của sự vật mang hàm ý xấu là điềm hung. Người nằm mộng có thể tự mình hướng tới điềm cát, tránh điềm hung.

- Mộng thấy người khác hỏi họ của mình, người quân tử có giấc mộng này là điềm tốt lành.

- Mộng thấy một người mang hai họ:

   + Chủ về điềm tốt lành nhất định sẽ được tài sản của cả hai bên nội, ngoại.

   + Là điềm được hai người đề bạt cất nhắc.

   + Người già có giấc mộng này là điềm không tốt, chủ về dương suy âm thịnh.

- Mộng thấy bài văn ca tụng: Sĩ tử có giấc mộng này là điềm cầu danh ắt có hy vọng.

- Mộng thấy đổi tên: Chủ về cầu danh có lợi.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch