Mơ Thấy: Sơn, Thủy


Mộng sơn thủy

- Mộng thấy núi mở ra: Chủ về điềm hanh thông lợi ích.

- Mộng mở núi: Người tu hành chủ về đắc đạo. Thường nhân chủ về tang gia.

- Mộng tơ giăng trên núi: Núi là chữ (  ) thêm chữ tơ (  ) thành chữ U (  ) (sâu thẳm tối tăm). Phụ nữ có giấc mộng này là điềm u buồn uất hận; quý nhân chủ về giam cầm lao ngục.

- Mộng ở trên núi mà như muốn ngã: Chủ về chuyển bại thành thắng được người trợ giúp.

- Mộng cưỡi ngựa lên núi:

+ Là điềm trước khó sau dễ: Người làm quan từ hiểm nguy mà chuyển thành tước lộc tăng nhanh. Người buôn bán từ hiểm nguy mà trở thành dư giả.

   + Chủ về tai họa chết người.

- Mộng chạy hai núi: Hai chữ núi ( 山 ) chồng lên nhau thành chữ xuất (  ) kẻ bị vây hãm có thể thoát vây.

- Mộng núi đi: Những người có giấc mộng này chủ về nắm được quyền lực thu được đại lợi, được hưởng đại phúc, phú quý cát tường, vô cùng đẹp đẽ. Kẻ bị giam hãm có thể xuất ngục.

- Mộng suối chảy trên núi: Lợi về phía Tây Nam, bất lợi về phía Đông Bắc, đó là con đường cụt, có đi mà không có về.

- Mộng lên núi đọc sách:

   + Văn nhân có giấc mộng này chủ về nổi danh.

   + Kẻ bị cầm tù có hy vọng được xuất ngục.

- Mộng thấy đi trong núi rừng:

   + Thương nhân có giấc mộng này: đại cát, phồn thịnh vô cùng hưng vượng.

   + Mộng đi trong núi, trong rừng: đại cát.

- Mộng tìm đến Thái Hòa Sơn: Chủ về điềm người xuất gia đắc đạo.

- Mộng người con gái đứng ở mép nước: Chữ nữ (  ) chữ nước (  ) thành chữ Nhữ (  ), nên lấy chữ Nhữ để đặt tên cho nơi ở của mình.

- Mộng thấy nước trong veo: Người có giấc mộng này chủ về từ nghèo chuyển thành giàu, từ bần tiện mà trở thành phú quý, khí vận hanh thông, chủ sự cát tường.

- Mộng thấy nước đục bẩn: Chủ về có việc xấu xa ngấm ngầm.

- Mộng thấy nước lớn:

   + Chủ về kinh doanh đắc lợi, tài lợi phong thịnh.

   + Kiện tụng, ngục tù về kinh sợ. Nếu nhà ở gần sông biển phải phòng thủy tai.

   + Chủ về chiến tranh đạo tặc, cướp bóc.

- Mộng thấy nước cạn khô: Chủ về sự nghiệp đã đến đường cùng.

- Mộng thấy gom góp nước: Chủ về tài sản hao tán.

- Mộng xuống nước bắt rứn: Ngày, tháng, năm có giấc mộng đó thường nhân đắc tài lợi, người đương chức đạt công danh. Hầu hết ngày tháng năm đó mộng sẽ không ứng.

- Mộng uống nước mãi không dừng: Là điềm tài lợi vô cùng. Nước tức là lợi, uống tức là thông. Người buôn bán có giấc mộng này đại cát, đại lợi.

- Mộng thấy nước chảy ào ào. Chủ về điềm sợ hãi không đâu.

- Mộng thấy trong nước có đảo, cồn cát nổi lên hoặc thấy bờ nước. Nước mà có bờ là chữ Châu (  ). Người có giấc mộng này nên đến những vùng có chữ Châu như: hàng Châu, Tô Châu, Kinh Châu… để kinh doanh buôn bán ắt sẽ đại cát.

- Mộng mình đang tắm trong nước:

   + Là điềm bỏ cũ thay mới chủ về danh lợi song toàn mọi sự đều tốt đẹp.

   + Kinh doanh buôn bán phải hết sức cẩn thận đi xa đề phòng điều bất trắc.

- Mộng cá chai nhảy lên mặt nước:

   + Kẻ sĩ có giấc mộng này tiếng tăm lừng lẫy.

   + Phụ nữ chủ về sinh giai nhân.

- Mộng thấy nước chảy quanh thân. Chủ về kiện tụng ngục tù, bệnh hoạn bất trị hoặc thấy máu mủ. Người làm nghề sông nước phòng lật thuyền. Đây là điềm không tốt.

- Mộng nước lớn ngập nhà: Chủ về tiền tài, sự nghiệp thịnh vượng là niềm tin cont rai, bệnh tật vô lo, kiện tụng hòa giải. Đến ngày Nhâm Quý sẽ có khách quý đến nhà.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch