Mộng nhạc cụ


Mộng nhạc cụ

- Mộng thấy cho người đàn sắt: Là điềm vợ chồng hòa hợp suốt đời.

- Mộng thấy dây đàn bị đớt: Là điềm có tang vợ

- Mộng thấy đàn và trống: Là điềm tinh thần hưng phấn, mọi việc hanh thông.

- Mộng thấy nằm ôm đàn:

+ Thường dân có giấc mộng này là điềm nửa đời lận đận vẫn chưa được toại ý.

+ Kẻ sĩ là điềm văn chương ý vị siêu việt

- Mộng thấy đàn bị vỡ: Là điềm trên dưới bất hòa.

- Mộng thấy đàn sắt ở trong nhà: Là điềm vợ chồng thủy chung sống đến đầu bạc răng long.

- Mộng thấy đàn Hồ Cầm: Là điềm hay gặp chuyện mừng lo lẫn lộn.

- Mộng thấy đàn tỳ bà:

+ Người tu hành có giấc mộng này là điềm dẫu có tu hành gian khổ nhưng trong lòng vẫn mộ đạo.

+ Chủ về vợ chồng chia lìa, không được toại ý.

- Mộng thấy đàn tranh:

+ Người có giấc mộng này là điềm có sự tranh chấp về hôn nhân, quan tụng điền sản, bởi vậy gia nghiệp tiêu điều.

+ Bệnh nhân có giấc mộng này là điềm hung.

+ Phụ nữ có thai ắt song sinh.

- Mộng thấy ống tiêu: Giấc mộng này chủ về không gặp thời vận, sự nghiệp tiêu điều, mưu vọng lúc thăng lúc trầm, không có cơ hội thăng tiến. Người buôn bán có giấc mộng này khó được tiền tài lợi lộc. Phụ nữ có thai ắt sinh con gái.

- Mộng thấy thổi tiêu dưới trăng:

+ Là điềm mưu vọng được toại ý

+ Là điềm được sống thảnh thơi nhưng không chân chính

- Mộng thấy sáo: Giấc mộng này chủ về mưu sự có một chút trở ngại nhưng cuối cùng cũng hanh thông khang thái.

- Mộng thấy trống:

+ Là điềm có dũng khí tiến lên phía trước, chỉnh đốn lại sự nghiệp. Văn thân có giấc mộng này là điềm tinh thần mạnh mẽ tiến bộ. Võ sĩ có giấc mộng này chủ về danh tiếng lẫy lừng. Thường dân là điềm mưu đồ có nhiều hy vọng. Người xa nhà sẽ có tin tốt đẹp đến. Tiểu nhân sẽ phục tùng mệnh lệnh cấp trên.

+ Con gái có giấc mộng này sẽ có chuyện cãi cọ ồn ào. Bệnh nhân là điềm sợ hãi không đâu.

- Mộng thấy trống bị vỡ: Là điềm mọi việc phần lớn bị thất bại, bệnh tật nguy nan, kiện tụng ngoan khất. Đây chính là điềm suy bại đổ ngã vậy.

- Mộng thấy trống đồng: Kẻ sĩ có giấc mộng này là điềm sẽ lập công danh nơi công đường.

- Mộng thấy chuông: Kẻ sĩ có giấc mộng này ắt sẽ nổi tiếng xa gần, là điềm đại cát. Thương gia chủ về gặp may thu lợi lớn. Bệnh nhân là điềm mệnh số đã hết.

- Mộng thấy đánh chuông: Là tượng trưng cho sự khó mà phân định cát hung. Nếu đánh chuông mà chuông kêu là điềm may mắn. Nếu đánh chuông mà chuông không kêu là điềm không may.

- Mộng thấy chuông bị vỡ: Là điềm bặt vô âm tín.

- Mộng thấy tiếng chuông vang xa:

+ là điềm sự nghiệp to lớn được hưởng lâu dài.

+ Là điềm mắc bệnh ù tai.

+ Kiện tụng ắt gặp may mắn.

- Mộng thấy chuông, khánh tự rơi: Là điềm tử vong

- Mộng thấy chuông tự kêu: Là điềm khí vận hanh thông, mọi sự không cần mà được nhưng cũng cần phải cố gắng, nếu không sẽ uổng phí vận may.

- Mộng thấy tiếng khánh vỡ: Là điềm hảo sự bất thành.

- Mộng thấy khánh ngọc: Chủ về cuối cùng mới được hưởng thành công. Người có giấc mộng này mưu vọng sẽ thành được quý nhân đề bạt cất nhắc - Đại cát.

- Mộng thấy cầm khánh: Chủ về có hỷ sự, chúc mừng, sẽ ứng nghiệm bất ngờ.

- Mộng thấy khánh nổi trên mặt nước: Chủ về sinh con trai sau này sẽ làm quan.

- Mộng thấy chuông đồng: Chủ về có việc may mắn đến, mưu vọng thành công tốt đẹp.

- Mộng thấy phách: Là điềm lúc đầu gặp cách trở sau mới hanh thông.

- Mộng thấy não bạt: Giấc mộng này chủ về danh lợi được tăng thêm nhưng phải biết dựa vào nhau thì hai bên mới cùng có lợi.

- Mộng thấy chuông nhạc trên ngực: Là điềm sinh con tài tử.

- Mộng thấy kèn đồng: Giấc mộng này là điềm lúc may lúc rủi chưa thể mọi sự được như ý. Nó tượng trưng cho sự thành bại đan xen lẫn nhau, nên co lại ẩn náu chờ thời.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch