Mộng thấy đồ dùng


Mộng thấy đồ dùng

- Mộng thấy bàn ghế để trên thuyền: Chủ về có việc phải di xa.

- Mộng thấy bàn ghế ở trên sông: Cần phải đề phòng thủy, hỏa hoạn.

- Mộng thấy bàn ghế rơi từ trên trời xuống sân: Là điềm được hưởng vinh hoa phú quý.

- Mộng thấy lửa thiêu đốt bàn ghế: Là điềm đại may mắn.

- Mộng thấy rèm cửa và bình phong: Là điềm tự mình có thể lo được cho

thân mình.

- Mộng thấy rèm cửa không rủ xuống thềm: Là điềmg không được toại ý.

- Mộng thấy được bình phong: Là điềm gia đạo hưng vượng.

- Mộng thấy bình phong rách nát: Là điềm thất thoát tài sản.

- Mộng thấy bị mất bình phong: Nếu mộng vào mùa Xuân là tốt. Nếu mộng vào mùa Thu là điềm không may.

- Mộng thấy cho người bình phong: Là điềm giao dịch thành công.

- Mộng thấy người cho mình cái cân: Là điềm con cái sau này trở thành đại quý nhân.

- Mộng thấy cân tiểu ly:

+ Thường dân có giấc mộng này chủ về được tài lộc.

+ Người tu hành, đạo sĩ là điềm có nhiều công đức.

+ Bệnh nhân chủ về bệnh tật ắt khỏi

- Mộng thấy người khác cái hộc (là một dụng cụ đo dung tích thời xưa): Là điềm bị làm thay người khác.

- Mộng thấy có kẻ ăn cắp hộc: Là điềm bên cạnh mình có kẻ tiểu nhân.

- Mộng thấy biển cửa hàng từ trên trời rơi xuống: Là điềm mình sẽ trở thành đại quý nhân.

- Mộng thấy trên biển cửa hàng không có chữ: Chủ về sẽ trở thành đại phú quý, bản thân được vinh hiển.

- Mộng thấy lược bí mới: Là điềm phụ nữ được vui.

- Mộng thấy đi trên đường đèn sáng trưng: Là điềm được hưởng phú quý, người có mộng này ắt có việc chúc mừng.

- Mộng thấy ánh đèn chiếu rọi xa: Chủ về may mắn có danh dự.

- Mộng thấy người cho đèn lồng: Là điềm có việc cưới hỏi.

- Mộng thấy ánh đèn tối tăm: Chủ về có việc hối hận.

- Mộng thấy cây nến có chữ lục: Là điềm sắp bị ốm chết.

- Mộng thấy được trao hai cây nến: Bản thân sẽ được đại quý.

- Mộng thấy tay bưng lư hương: Phụ nữ có thai có giấc mộng là điềm sinh con quý tử.

- Mộng thấy lên cầu thang: Là tượng trưng cho sự cao thăng. Người có giấc mộng này là điềm vinh hiển.

- Mộng thấy làm áo mưa: Là điềm bản thân vinh quang, gia đình giàu có

- Mộng thấy mình mặc áo mưa: Là điềm muốn cầu công danh.

- Mộng thấy dụng cụ tránh mưa vị đốt cháy: Cần phải đề phòng hỏa hoạn, lụt lội.

- Mộng thấy cán ô bị gãy: là điềm có việc vui mừng, cưới xin.

- Mộng thấy cầm ô: Phụ nữ có thai có giấc mộng này sinh con sau này sẽ trở thành Phật tử.

- Mộng thấy giương ô che mưa: Là điềm gặp người tốt.

- Mộng thấy ô để trong phòng: Là điềm tiền tài, hàng hóa thất tán.

- Mộng thấy ô từ trên trời rơi xuống: Chủ về có điềm hung đến.

- Mộng thấy ô che mưa bị rách nát: Là điềm ra ngoài sẽ gặp được bạn tốt.

- Mộng thấy đội nón lá:

+ Phụ nữ có giấc mộng này là điềm được người ta sủng ái chiều chuộng.

+ Nông dân là điềm được mùa.

- Mộng thấy giày, dép, guốc: Giấc mộng này tượng trưng việc dấn bước trên đường nguy hiểm mà như đi trên đường bằng.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch