Mộng thấy đồ trang sức


Mộng thấy đồ trang sức

- Mộng thấy nhặt được gương: Là điềm công danh thành tựu

- Mộng thấy gương quý: Là điềm tưởng được hóa mất

- Mộng thấy nhặt được gương sáng trong: Là điềm sinh con trai hiền tài, đức độ.

- Mộng thấy đúc gương: Là điểm đổi mới nhân sự.

- Mộng thấy đứng sau gương: Là điềm tự mình làm nên không dựa vào người khác.

- Mộng thấy soi gương: Chủ về muốn cầu danh lợi

- Mộng thấy lược ngọc biến thành mặt trăng: Là điềm sinh con gái quý tướng

- Mộng thấy lược bị gãy:

+ Là điềm không may mắn, người có giấc mộng này nếu làm quan thì mất quan vị. Nếu là học trò thì không được học tiếp. Đi buôn lỗ vốn. Anh em lục đục.

+ Người có vợ đang ốm thì vợ sẽ khỏi bệnh.

- Mộng thấy cho người lược: Là điềm buồn phiều tiêu tán

- Mộng thấy dùng lược cắt tóc: Chủ về nhất định sẽ được tiền tài lớn.

- Mộng thấy ngậm lược trong mồm: Chủ về còn khốn khổ chưa được thư thái.

- Mộng thấy lược bí: Là điềm giải được ưu sầu.

- Mộng thấy trâm cài đầu:

+ Kẻ sĩ có giấc mộng này là điềm công danh hiển đạt.

+ Phụ nữ là điềm có hai chồng, nhất định không tránh khỏi tái giá, sau này mới được tốt đẹp.

- Mộng thấy trâm ngọc: Chủ về lấy được vợ xinh đẹp.

- Mộng thấy trâm đầu phượng: Là điềm địa vị được tăng nhanh vượt bậc.

- Mộng thấy tâm bằng xương: Là điềm trong anh em có người có đức tính xấu.

- Mộng thấy trâm bằng đồng: Là điềm vợ chồng chung sống đến đầu bạc răng long.

- Mộng thấy trâm bằng trúc: Là điềm không tốt đẹp kẻ nghèo hèn đề phòng quý nhân, kẻ dưới khinh mạn người trên.

- Mộng thấy trâm bằng thủy tinh: Chủ về có hỏa hoạn

- Mộng thấy cho người trâm cài đầu: Là điềm tự nhiên gặp được nhân duyên.

- Mộng thấy mất thoa cài đầu: Là điềm vừa đi đã phải quay về ngay.

- Mộng thấy thoa: Thường dân có giấc mộng này chủ về ngược xuôi vất vả không được yên thân. Người đang có việc kiện tụng chủ về hung. Phụ nữ có thai sinh con gái. Nhà cửa phải di chuyển. Riêng người ốm đau là điềm cát.

- Mộng thấy thoa đầu phượng: Là điềm tốt lành, người làm quan ắt được hiển đạt.

- Mộng thấy thoa bằng vàng: Người đang làm quan có giấc mộng này là điềm được lên kinh đô làm quan 10 năm.

- Mộng thấy thoa bằng bạc: Người đang làm quan có giấc mộng này là điềm phải đi nhậm chức ở nơi xa.

- Mộng thấy trong ống tay có cái thoa cài đầu: Là điềm mấy ngày tới sẽ có tin vui đến.

- Mộng thấy vòng hoa mai: Là điềm có nhiều con cháu.

- Mộng thấy vòng đôi: Chủ về mọi sự được vẹn toàn.

- Mộng thấy vòng hoa đào: Chủ sinh con đẹp đẽ

- Mộng thấy vòng tâm kê: Chủ về mọi sự đều có căn nguyên

- Mộng thấy cho người vòng đeo ở đai áo: Chủ về vợ chồng tình nghĩa tào khang.

- Mộng thấy vứt bỏ trâm, thoa, lược, vòng: Giấc mộng này chủ về nhân duyên không được toại ý, vợ chồng bất hòa ly gián.

- Mộng thấy vòng đeo tay:

+ Người quân tử có giấc mộng này: Là điềm may mắn.

+ Tiểu nhân là điềm đại hung.

+ Thường dân là điềm cẩu thả vỡ hỏng, sắp có họa lớn.

- Mộng thấy đeo vòng: Là điềm có họa lao ngục

- Mộng thấy vòng đốt trúc: Là được thịnh suy bất thường.

- Mộng thấy phụ nữ đeo vòng: Chủ về mưu vọng chưa được toại ý.

- Mộng thấy đàn ông đeo vòng: Là điềm nắng mưa thất thường, e rằng tự chuốc lấy tai họa, phải cẩn thận đề phòng.

- Mộng thấy đánh phấn: Phụ nữ có giấc mộng này sẽ có việc chúc mừng sinh con

- Mộng thấy vật phẩm có mùi thơm: Là điềm phụ nữ hoàn tông.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch