Mộng thấy dụng cụ làm bếp và ăn uống


Mộng thấy dụng cụ làm bếp và ăn uống

- Mộng thấy rất nhiều bát, chén: Là điềm trong nhà có việc.

- Mộng thấy chén, đũa rửa sạch sẽ: Là điềm có khách quý đến.

- Mộng thấy chén, bát bị mất trộm: Chủ về nhàn cư vô sự.

- Mộng thấy bát, chén bị người đập vỡ: Chủ về hết điều miệng tiếng.

- Mộng thấy thu thập  bát chén: Chủ về mọi sự bình an.

- Mộng thấy canh sôi tràn trong mũ nan:

+ Kẻ sĩ có giấc mộng này chủ về được nhiều tiền tài.

+ Nhưng nghèo khó là điềm được mời cơm rượu.

+ Tăng ni đạo sĩ là điềm làm việc công đức.

+ Bệnh nhân ắt sẽ khỏi bệnh

+ Phụ nữ có chồng được vinh hoa phú quý.

- Mộng thấy siêu mới: Là điềm lấy được vợ đảm đang xinh đẹp.

- Mộng thấy siêu đồng: Ắt có việc khẩu thiệt thị phi hoặc được ăn uống.

- Mộng thấy xanh đồng: Là điềm có chuyện thị phi khẩu thiệt.

- Mộng thấy lấy nước trong cóng: Là điềm được ăn uống.

- Mộng thấy trong cóng nước đầy trong vắt: Là điềm thận khỏe.

- Mộng thấy tỏng cóng nước cạn mà đục: Là điềm bàng quang có bệnh

- Mộng thấy ngồi trên cóng nước: Bệnh nhân có giấc mộng này bệnh tật ắt khỏi.

- Mộng thấy múc nước vào cóng: Là điềm được tiền tài lợi lộc.

- Mộng thấy nước trong cóng rò chảy: Là điềm thất thoát tiền tài.

- Mộng thấy người bê cóng người đi: Là điềm di chuyển

 - Mộng thấy nhóm lửa đun cóng nước: Là điềm có hỷ sự chúc mừng

- Mộng thấy kê cối đá: Là điềm tốt lành

- Mộng thấy nhóm lửa trên cối: Là điềm vợ chết

- Mộng thấy cối bị chảy nước: Là điềm có lụt lớn, bệnh tật sẽ khỏi.

- Mộng thấy cối chòng chành vỡ thủng: Là điềm không may, chủ về lụt lội.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch