Mộng thấy phương tiện đi lại


Mộng thấy phương tiện đi lại

- Mộng thuyền lật dưới nước: Người đang làm quan có giấc mộng này là điềm quan vị tăng cao. Nhưng cũng vì thế mà chết. Đó là điều leo cao ngã đau vậy.

- Mộng thấy cầm đuốc lên thuyền: Là điềm mọi sự may mắn, tốt lành.

- Mộng thấy ngồi trong khoang thuyền mà nước dột ướt áo: Là điềm tài lợi vẹn toàn - Đạt cái.

- Mộng thấy thuyền chở gỗ: Chủ về mất lòng cấp trên, được lòng cấp dưới.

Do mất lòng cấp trên mà kẻ dưới tận lực với mình:

- Mộng thấy uống rượu trên thuyền: Là điềm có khách phương xa tới.

- Mộng thấy kẻ tôi tớ trong nhà ở trên thuyền: Là điềm có sự di chuyển.

- Mộng thấy thuyền chạy như bay: Là điềm đại phú quý.

- Mộng mình ngồi trên thuyền mà người khác chèo lái: Là điềm được người giúp sức.

- Mộng thấy mình nằm trên chiếc thuyền nhỏ: Là điềm ốm đau chết chóc.

- Mộng thấy thuyền để trong sân: Là điềm sắp có lụt lớn.

- Mộng thấy thuyền ở trên mây: Chủ về có việc phải đi xa.

- Mộng thuyền đi trên sông Thiên Hà: Là điềm đại quý.

- Mộng thấy thuyền đậu ngoài cổng ngõ: Là điềm có tin ngoài xa đến.

- Mộng thấy thuyền chở cá: Là điềm buôn bán được nhiều tiền tài.

- Mộng thấy thuyền chở sư tử: Là điềm sinh con quý tử.

- Mộng thấy thuyền chở rùa: Là điềm trường thọ.

- Mộng thấy thuyền chở gà: Là điềm con cháu xinh đẹp, hiền tài đức độ.

- Mộng thấy thuyền chở ngỗng, vịt: Là điềm có bạn đồng sự ngu đần.

- Mộng thấy thuyền chở chó, mèo là điềm mọi việc đều may mắn.

- Mộng thấy thuyền chở đá: Người có giấc mộng này nên cẩn thận trong điều ăn tiếng nói, khi ăn uống lại càng phải chú ý cẩn thận. Không nên đi qua sông lớn, dễ gặp họa trâu lớn lắm kẻ cầm dao.

- Mộng thấy thuyền chở đất: Vào những ngày Tý, Ngọ, Sửu, Mùi có giấc mộng này là điềm đại cát. Vào những ngày Dần, Thân, Tỵ, Hợi chủ về có tin vui đến. Vào những ngày Thìn, Tuất là điềm quý. Vào những ngày Mão, Dậu chủ về phú.

- Mộng thấy buộc gỗ dưới thuyền: Là điềm được bất động sản.

- Mộng thấy thuyền chở vàng bạc: Nếu mộng thấy thuyền đi thuận dòng là điềm cát. Nếu mộng thấy thuyền đi ngược dòng là điềm hung.

- Mộng thấy thuyền chở quan tài: Kẻ sĩ có giấc mộng này ắt sẽ đỗ đạt làm quan.

- Mộng thấy thuyền, xe bị đổ lật: Là tượng trưng cho có sự sợ hãi bất ngờ.

- Mộng thấy người thân ngồi trên thuyền: Là điềm được lợi về kinh tế.

- Mộng thấy người đã chết ngồi trên thuyền: Là điềm gặp người từ tâm quảng đại.

- Mộng thấy người ốm trên thuyền: Chủ về mọi sự đều không may.

- Mộng thấy ngồi trên thuyền của nhà quan đi du lãm: Là điềm sẽ được vinh hiển phú quý, cũng là điềm không còn được về quê hương.

- Mộng thấy xe đi qua cầu: Là điềm có sựt ranh cãi miệng tiếng.

- Mộng thấy tự mình gióng xe: Là điềm buôn bán ngay thẳng.

- Mộng thấy được mời đánh xe: Chủ về sẽ trở thành quý nhân.

- Mộng xe không có bánh: Là điềm không tốt lành. Có đường mà không đến nơi, có việc mà không làm nổi, người có giấc mộng này nên nhẫn nại sẽ là điềm tốt.

- Mộng thấy 4, 5 người cùng ngồi trên kiệu: là điềm sắp có mưa gió.

- Mộng thấy mình trên kiệu: Là điềm tương lai sẽ vinh hiển phú quý.

- Mộng thấy có kiệu mà không có người khiêng: Là điềm hành sự không được toại ý.

- Mộng thấy ngồi trên kiệu lên thuyền: Là điềm có việc phải đi xa.

- Mộng thấy xe chở kiệu: Là điềm có việc hôn nhân.

- Mộng thấy ngồi kiệu đi xa: Là điềm sẽ được vinh hoa phú quý sang trọng.

- Mộng thấy kiệu ra khỏi cổng: Ắt có việc chia ly.

- Mộng thấy ngồi trên kiệu lên núi: Là điềm nhân duyên hòa hợp.

- Mộng thấy kiệu vào thành: Là điềm trong nhà có hỷ sự.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch