Mộng thấy bút sách


Mộng thấy bút sách

 - Mộng thấy được bút:

+ Người làm tướng có giấc mộng này chủ về tiến thủ đều có sự trù hoạch trước.

+ Người làm quan là điềm đối xử công bằng được quần chúng tin phục.

+ Thường dân là điềm có chuyện văn thư giao dịch.

+ Kẻ sĩ là điềm văn chương tiến bộ mãi mãi

+ Người cao tuổi là điềm có hỷ sự đến

+ Phụ nữ ắt sinh con quý tử.

- Mộng thấy mất bút: Bất luận là ai nếu có giấc mộng này đều là điềm không tốt.

- Mộng thấy cho nghiên, bút: Kẻ sĩ có giấc mộng này là điềm văn chương tiến bộ.

- Mộng thấy thần cho một đôi bút: Là điềm bản thân được cao quý, có tài năng văn chương.

- Mộng thấy thần ban cho bút viết đại tự và bút viết tiểu tự: Là điềm được vinh hiển phú quý.

- Mộng thấy bút sinh hoa: Là điềm trở thành thiên tài nổi tiếng trên văn đàn.

- Mộng thấy bút và sách: Là điềm nhờ có văn chương mà tiếng tăm lẫy lừng.

- Mộng được bút Thanh Lâu (Loại bút có điêu khắc hoa văn): Là điềm văn chương xuất chúng, tiếng tăm lẫy lừng.

- Mộng thấy được nghiên (dụng cụ để mài mực viết)

+ Nhà văn có giấc mộng này là điềm biết rộng hiểu nhiều.

+ Quan lại có giấc mộng này là điềm có tài phân biệt hiền ngu.

+ Phụ nữ là điềm việc vui đến.

- Mộng thấy nghiên mài mực hình cá: Chủ về thông hiểu thuật bùa chú và giải đoán lời sấm.

- Mộng thấy được thỏi mực: Giấc mộng này chủ về văn chương ngày thêm tiến bộ.

- Mộng thấy nhặt được thỏi mực trong đất: Là điềm được thêm tài sản.

- Mộng thấy thỏi mực gãy lại liền: Là điềm may mắn.

- Mộng thấy thỏi mực bị bẻ gãy: Là điềm có chuyện khẩu thiệt đến.

- Mộng thấy có người cho mực: Kẻ sĩ có giấc mộng này sẽ trở thành người học rộng.

- Mộng thấy lấy mực cho người: Là điềm có bạn bè tốt.

- Mộng thấy bị ăn cắp mực: Là điềm không may thất lợi.

- Mộng thấy cho người giấy: Văn nhân có giấc mộng này là điềm tài năng đại tiến.

- Mộng thấy nuốt 5 tờ giấy hoa tiên: Là điềm học hành tiến bộ, tiền tài tăng thêm.

- Mộng thấy giấy rách một nửa: Là điềm nếu đòi được nợ cũng mất nửa tiền.

- Mộng thấy sắp xếp giấy gấm (một loại giấy có màu sắc đẹp đẽ dáng vàng): Là điềm bản than và gia đình được vinh hoa, phú quý.

- Mộng thấy được ban giấy hoa tiên để chép thơ: Là điềm văn chương nổi danh vinh hiển.

- Mộng thấy người cho văn tự khế ước: Là điềm giao dịch thành công.

- Mộng thấy cho tập thơ: Là điềm tài năng văn chương nở rộ.

- Mộng thấy cho người quyển kinh: Người có giấc mộng này chủ về sùng bái Phật pháp.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch