Mộng thấy tạp vật


Mộng thấy tạp vật

- Mộng thấy yên ngựa:

+ Quý nhân có giấc mộng này: Chủ về lao dịch vất vả

+ Người giàu có là điềm yên ổn

+ Người nghèo khó ắt được thêm lợi

+ Người khốn khổ ắt được thái bình

+ Bệnh nhân chủ về bệnh tật sẽ khỏi

- Mộng thấy roi: Người đang trong cơn hiểm nạn có giấc mộng này tai nạn sẽ qua.

- Mộng thấy đan lưới: Giấc mộng này là điềm kẻ sĩ đang cầu danh lợi, thiếu nữ muốn kết lương duyên, bệnh nhân qua điều trị sẽ khỏi, đây là điềm lành.

- Mộng thấy dây cương: Là điềm kẻ xuất hành sẽ mau trở lại, trong nhà nhân lực dồi dào.

- Mộng thấy quan tài: Là điềm sẽ được quan vị.

- Mộng thấy làm quan tài: Kẻ sĩ có giấc mộng này sẽ được vinh hiển danh giá.

- Mộng thấy liệm xác đóng nắp quan tài:

+ Người buôn bán có giấc mộng này sẽ thu được đại lợi.

+ Người đang kiện tụng chủ về có lẽ phải.

+ Người đang có thai ắt sinh con quý tử.

+ Bệnh nhân sẽ sống thêm được một giáp.

- Mộng thấy làm quan tài mà thiếu gỗ: Người làm quan có giấc mộng này chủ về quan vị bấp bênh.

- Mộng thấy làm quan tài chưa hoàn chỉnh: Là điềm đại không may

- Mộng thấy cái đỉnh: Là điềm mọi sự may mắn, lợi lộc muôn phần, oán thù hòa giải, tai họa bệnh tật tiêu trừ, gặp thời gặp vận.

- Mộng thấy cầm cốc tước (một loại cốc dành cho giới quan lại Trung Quốc) tự uống: Là điềm không lành.

- Mộng thấy người cho cốc tước: Là điềm có quan vị.

- Mộng thấy trao tước cho người: Là điềm được lòng thiên hạ

- Mộng thấy tước bị đổ: Cần phải tu nhân tích đức, cải đổi tâm tính mới gặp tốt lành.

- Mộng thấy nến: Là tượng trưng cho sự vinh quang hiển hách. Kẻ sĩ có giấc mộng này là điềm học vấn hơn hẳn tiền bối. Phụ nữ có giấc mộng này ắt sinh con quý tử. Người mắc bệnh mờ mắt, mắt sẽ sáng trở lại.

- Mộng thấy trao hai bếp lò: Võ sĩ có giấc mộng này sẽ trở thành đại quý nhân.

- Mộng thấy hương, nến: Là điềm sinh con quý tướng.

- Mộng thấy cốc trên bàn: Là điềm có khách quý tới.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch