Mộng thấy vũ khí và dụng cụ hình ngục


Mộng thấy vũ khí và dụng cụ hình ngục

- Mộng thấy vứt bỏ binh khí: Là điềm bốn phương thái bình.

- Mộng thấy 3 con dao: Người làm quan có giấc mộng này là điềm sẽ nhận được một nhiệm vụ ở địa danh có chữ Châu. Cũng là điềm may mắn.

- Mộng thấy được dao: Là điềm may mắn được thêm tiền tài.

- Mộng thấy song đao: Là điềm được nhiều lợi lộc.

- Mộng thấy câu đao: Là điềm có sự cấu kết bè đảng, cũng là điềm không tốt.

- Mộng thấy phía trước có câu đao: Người có giấc mộng này cần phải đề phòng đổ ngã, khi đi đường phải chú ý quan sát mới tránh được tai họa.

- Mộng thấy đại đao: Người có việc đi xa có giấc mộng này là điềm được trở về quê hương.

- Mộng thấy trường đao: Người đang tranh cãi kiện tụng có giấc mộng này ắt phải đến cửa quan, có sự  vu cáo biện bạch.

- Mộng thấy dao xây trát: là điềm có bại quân oán quỷ đang tìm.

- Mộng thấy được đoản đao: Là điềm có việc cấp thiết.

- Mộng thấy đeo dao găm: Là điềm có việc phải đi xa, mọi việc trong nguy khốn lại gặp may mắn.

- Mộng thấy mất đao: Là điềm đại hung

- Mộng thấy cửa hàng rèn đao: Chủ về giao dịch được nhiều tài lợi lộc.

- Người đang ốm đau mộng thấy đao: Chủ về gặp được thuốc hay

- Mộng thấy nhi đồng cầm dao: Là điềm có việc đấu tranh khẩu thiệt.

- Mộng thấy trên mây có đại đao: là điềm có mưa gió.

- Mộng thấy kiếm:

+ Học giả có giấc mộng này: Là điềm có chí lập công danh.

+ Quan lại có giấc mộng này chủ về có nhiều ý chí quyết đoán.

+ Người buôn bán ắt được nhiều lợi.

+ Bệnh nhân có thể tránh được ma tà ám muội.

+ Phụ nữ có thai ắt sinh con trai xứng đáng là kẻ trượng phu.

+ Người hay cúng tế là được thần linh cách cảm.

- Mộng thấy bút và kiếm: Là điềm đảm nhận cả chức quan văn và quan võ.

- Mộng thấy cầm kiếm: Là điềm được hưởng lợi lộc.

- Mộng thấy cầm kiếm cắm xuống đất: Là điềm tà chính cát hung sẽ được ứng nghiệm ngay lập tức.

- Mộng thấy có bao kiếm mà không có kiếm: Là điềm bất lợi.

- Mộng thấy thần trao cho cung: Là điềm đạt được công danh.

- Mộng thấy dây cung bị đứt:

+ Chủ về có tang bất ngờ.

+ Là điềm tổn thất tiền tài vật chất

- Mộng thấy cung đã lên dây: Là điềm tình duyên tự đến

- Mộng thấy trao cho tên: Có điềm có quý nhân đề bạt, nâng đỡ.

- Mộng thấy cho người quân khí: Là điềm chiến thắng, nếu quân khí rỉ đen điềm chiến bại.

- Mộng thấy cầm cung tên: Là điềm được có uy quyền.

- Mộng thấy gông cùm để ở ngoài cổng:

+ Người làm nhiều việc thiện có được giấc mộng này là điềm thêm danh lợi.

+ Phụ nữ có thai ắt sinh con trai.

+ Kẻ bất lương ắt sẽ mắc phải bệnh tật: Nếu biết tu nhân tích đức, thay đổi tính tình sẽ tránh được tai họa.

- Mộng thấy cho dụng cụ hình phạt tra tấn: Người đang làm quan có giấc mộng này sẽ trở thành đại quý nhân.

- Mộng thấy cho người lồng bẫy: Là điềm gặp phải tai họa chìm đắm.

- Mộng thấy vứt đi gông cùm xiềng xích, dụng cụ tra tấn: Là điềm tội phạm sẽ được phóng thích.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch