Mộng các loại áo lông


Mộng các loại áo lông

- Mộng thấy mình mặc áo kép lông:

+ Người có giấc mộng này là điềm có nhiệm vụ quan trọng đang cần mình.

+ Là điềm có mưu sĩ đến giúp sức.

- Mộng mặc áo lông cừu: Tượng trưng cho sự ung dung tự tại an nhàn, người đang làm quan có giấc mộng này nên nhanh chóng từ quan trở về quê hương.

- Mộng thấy mặc áo lông cáo trắng:

+ Chủ về phải có trợ giúp của phụ nữ mới có thể tránh được tai nạn mà sau này tránh bị liên lụy.

+ Là điềm có sự hồ nghi không dám quyết định, làm việc e ngại mọi phía tứ bề, do dự phân vân không có chủ trương rõ ràng.

- Mộng thấy quần áo bằng lông chồn: Người có giấc mộng này nên ra làm quan, bước quan lộ tiền nan hậu dị, như là Tô Tần vậy.

- Mộng thấy quần áo bằng da báo: Thường dân có giấc mộng này chủ về buôn bán thu nhiều lợi nhuận, vạn sự như ý - Đại cát.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch