Mộng thấy cân, đai, túi, khăn tay


Mộng thấy cân, đai, túi, khăn tay

- Mộng thấy mất khăn tay: Chủ về tai họa hối hận qua đi, bệnh tật tiêu trừ: Là điềm cát.

- Mộng thấy khăn tay màu hồng: Là điềm đại cát, chủ về có việc vui mừng đến.

- Mộng thấy bách bảo đai: Giấc mộng này chủ về có quý nhân phù trợ, giàu có lâu dài. Thương nhân có giấc mộng này chủ về được báu vật.

- Mộng thấy thắt lưng nạm vàng: Phụ nữ có thai có giấc mộng này chủ sinh con quý tử.

- Mong thấy đại nam bạc: Chủ về được giàu có, có con quí tử. Giấc mộng này cũng ứng với điểm trường thọ lại là điểm đại lợi.

- Mộng thấy thắt lưng nậm ngọc: Là điểm đại cát

- Một thấy thắt lưng nạm ngà voi: Tượng trưng cho ngôi cao đức trọng. Người có giấc mộng này mọi việc đều thuận lợi.

- Mộng thấy thắt lưng nạm các loại sừng:

+ Thường dân có giấc mộng này là điểm sinh nhai hưng thịnh, mọi sự đều có tính toán.

+ Phụ nữ có thai hy vọng sẽ sinh quí tử.

- Mộng thấy túi đựng chăn:

+ Người có giấc mộng này chủ về có việc phải đi xa

+ Người buôn bán xa phải lập tức khăn gói trở về

- Mộng thấy túi đựng râu: Giấc mộng này chủ về mọi việc đều được như ý, cầu tài tài tụ. Người có râu dài mà có mộng này là điểm đại cát.

- Mộng thấy túi đựng đàn: Là điểm ẩn cư nơi rừng rú.

- Mộng thấy đầu quấn khăn trắng:

+ Chủ về điểm người già khỏe mạnh. Người già có giấc mộng này tuổi thọ tăng cao.

- Thiếu niên e rằng có bệnh tật quấn lấy thân.

- Mộng thấy đầu quấn khăn đỏ: Chủ về phải dùng đến tang phục. Người có giấc mộng này đều tránh việc ganh đua hơn thua, mọi việc nên lấy cẩn thậ nhẫn nại làm trọng.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch