Mộng thấy chăn đệm, gối màn chiếu


Mộng thấy chăn đệm, gối màn chiếu.

- Mộng thấy trùm chăn gấm: Phụ nữ có thai có giấc mộng này chủ sinh con trai có tài văn chương.

- Mộng thấy nằm trên chăn gấm hồng: Chủ về có chuyện vui, không khí tưng bừng, mọi việc đều thanh khiết may mắn.

- Mộng thấy chăn gấm đệm thêu:

+ Người bần cùng có giấc mộng này là điềm gặp điều tốt đẹp.

+ Người giàu có chủ về kết lương duyên.

- Mộng thấy được ban chiếu đệm: Là điểm con cháu làm vẻ vang cho xóm làng.

- Mộng thấy được ban chiếu đệm: Là điểm con cháu làm vẻ vang cho xóm làng.

- Mộng thấy gối cao chủ về cha mẹ an khang, mọi người cùng vô lo vô nghĩ.

- Mộng thấy gối uyên ương: Là điểm mọi việc đều may mắn, gia đình hòa thuận, con cháu hưng vượng, cha mẹ an khang trường thọ.

- Mộng thấy chiếu trải trên bàn: Là điểm có bạn tốt sắp đến.

- Mộng thấy màn che miếu: Là điểm có thể dựa vào người bên cạnh.

- Mộng thấy chiếu treo ở trên không: Là điềm có quí nhân ban yến tiệc.

- Mộng thấy giặt chiếu: Chủ về sắp có người thân ở phương xa về.

- Mộng thấy màn trướng: Chủ về cơ điều u sầu.

- Mộng thấy 3 lớp màn đen: Là điểm những người xung quanh có tai họa chết người.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch