Mộng thấy đồ nghi thức


Mộng thấy đồ nghi thức:

- Mộng thấy phướn của nhà Phật: Là điểm sau khi chết sẽ làm tướng nơi âm phủ.

- Mong thấy cho ăn tín và dây treo triện: Chủ về sinh con vinh hiển phú quý, nhưng cuối cùng lại chết khi đang làm quan.

- Mộng thấy lụa trắng gói ấn: Là điểm bản thân bị ngục hình sát hại.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch