Mộng tháy giầy tất


. Mộng tháy giầy tất

- Mộng thấy đi giày ngược: Chủ về không thể hành động. Người có giấc mộng này buôn bán bất lợi, vợ chồng bất hòa, bệnh tật hoành hành, mọi việc đều không tốt.

- Mộng thấy cởi giày: Phụ nữ có giấc mộng này chủ về hôn nhân không được toại ý.

- Mộng thấy đi giày rách:

+ Quý nhân có giấc mộng này chủ về đạt địa vị cao.

+ Thường dân là điềm có niềm vui đến, gia nghiệp phát đạt.

- Mộng thấy giày bỗng nhiên rách: Là điềm tai họa liên miên. Người có giấc mộng này chủ về vợ, con, cháu ân hận, hoặc đầy tớ gặp tai họa. Giày rách một chiếc họa một người, rách hai chiếc họa lớn.

- Mộng thấy đi giày của sư tăng: Chủ về mọi mưu đồ đều trở thành bánh vẽ.

- Mộng thấy đi giày bông: Chủ về mái nhà dột nát. Người có giấc mộng này phải hết sức cẩn thận.

- Mộng thấy đi giày bằng lá hương bồ:

+ Người có giấc mộng này chủ về nhẹ nhàng tiện lợi, cơ thể khỏe mạnh.

+ Chủ về có việc ngăn cấm, gian nan hiểm trở, khó khăn nên lấy sự né tránh làm trọng.

- Mộng thấy đi giày lội xuống nước: Giấc mộng này là hình tượng thuyền nhỏ gặp nạn. Người có giấc mộng này nếu thấy mình lên được bờ là điềm cát, vượt đến nửa sông là điềm hung.

- Mộng thấy đi giày đầu phượng:

+ Người làm quan có giấc mộng này sẽ được thăng vượt cấp.

+ Thương nhân là điềm thu được lợi lớn.

+ Thường dân chủ về có điềm may mắn tới, gia nghiệp phát đạt, kiện tụng thắng lợi.

+ Phụ nữ có thai chủ sinh quý tử.

- Mộng thấy giày và tất: là điềm có con trai nối dõi. Mộng thấy giày sinh trai, thấy tất sinh gái, trăm điều chẳng sai.

- Mộng thấy giày thô: Chủ về có đày tớ trung thành.

- Mộng thấy tất không có đế.

+ Là điềm trước tươi sau héo, người có giấc mộng này chủ về buôn bán không được lâu dài, gia súc xơ xác.

+ E rằng có chuyện tang con, khắc vợ: Là điều đại hung.

- Mộng thấy bó chân: Giấc mộng này sợ rằng có chuyện sa chân lỡ bước, mọi sự đều phải chú ý cẩn thẩn, không nên phóng túng nhàn du.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch