Mộng thấy mũ niệm


Mộng thấy mũ niệm

- Mộng thấy người cho mũ: Chủ về tài năng phi thường xuất chúng.

- Mộng thấy đàn ông đội mũ phương (Mũ có trang sức hình chim phượng của cung phi hoặc cô dâu): Người có giấc mộng này danh càng cao nguy càng lớn.

- Mộng thấy con gái đội mũ con trai: Tượng trưng cho âm lấn át dương. Người có giấc mộng này chủ về vợ đoạt quyền chồng, ngồi trong rèm chỉ huy việc triều chính. Lại tượng trưng cho điềm tù đày khóc lóc bi thương. Cần phải biết tu thân để gánh vác công việc.

- Mộng thấy đội ngũ tròn đi giày vuông: Chủ về gia đình có việc vui, làm ăn phát đạt, mạnh khỏe sống lâu - Đại cát.

- Mộng thấy mũ rơi xuống đất:

+ Thường dân có giấc mộng này: Là điềm có sự đổ ngã, mất của.

+ Tôi nhân e rằng sẽ bị hình phạt lớn.

+ Kẻ sĩ chủ về tài năng xuất chúng.

- Mộng thấy vấn khăn tang: Là điềm con cháu hiếu thuận. Người mà gia đình hòa thuận mới có giấc mộng này.

- Mộng thấy đội mũ nỉ trắng: Người có giấc mộng này chỉ nên phòng thủ giữ nguyên như cũ, không nên vong động.

- Mộng thấy người tặng mũ trắng: là điềm bệnh của cha có thể khỏi, bản thân được vinh hoa phú quý.

- Mộng thấy đội mũ rách: Là điềm bạn cũ hòa hợp. Là điềm vợ chồng kính trọng lẫn nhau. Người an nhàn ngắm hoa uống rượu có giấc mộng này chủ về nhiễm các bệnh tật.

- Mộng thấy đội mũ cói rộng vành: Mùa hạ có giấc mộng này là điềm đại cát. Mùa đông chủ về thê lương tiêu điều. Đây là điều bất lợi.

- Mộng thấy che mạng trên mặt: Đàn ông có giấc mộng này đều là điềm dữ.

- Mộng thấy đội mũ của nha dịch: Người có giấc mộng này chủ về có việc quan tụng sắp đến. Nếu như sớm biết tu tỉnh thì có thể tránh được.

- Mộng được trao mũ:Là điềm có thể trở thành quý nhân

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch