Mộng ăn dưa và hoa quả


Mộng ăn dưa và hoa quả

- Mộng ăn quả vải: Phụ nữ có giấc mộng này chủ về sinh nhiều con trai.

- Mộng ăn quả kim đào: Là điềm sinh con trai cao quý.

- Mộng thấy ăn mận: Là điềm bản thân được đại quý

- Mộng thấy ăn quả táo đậu: là điềm ốm đau chết chóc.

- Mộng thấy ăn dưa hấu: Là điểm có nhiều con trai. Dưa hấu bản thân là thứ quả tinh khiết mát mẻ, bởi vậy ăn dưa là điềm bệnh tật sẽ khỏi. Nếu mộng thấy ăn quả dưa ngọt ngào đẹp đẽ là điềm có việc cưới xin vui vẻ. nếu mộng thấy dưa thối vữa là điềm không may ắt sẽ mắc bệnh tật.

- Mộng thấy ăn mía: Người mắc bệnh mọc bướu có giấc mộng này là điềm bệnh tật khỏi ngay.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch