Mộng ăn hoa, cây


Mộng ăn hoa, cây

- Mộng thấy ăn hoa tiên:

+ Văn nhân có giấc mộng này chủ về học vấn ngày càng xuất chúng

+ Người đang làm quan là điềm sự nghiệp lừng lẫy.

+ Phụ nữ có thai chủ về sinh con gái xinh đẹp quý tướng.

- Mộng thấy ăn hoa: Là điềm văn chương tiến bộ vượt bậc.

- Mộng thấy ăn hoa cây mận: Là điềm bản thân được đại quý.

- Mộng thấy nuốt hoa hải đường: Phụ nữ có thai có giấc mộng này chủ về sinh con gái trí tuệ thông minh.

- Mộng thấy nuốt hoa sen đỏ: Là điềm sinh con trai bản chất cao quý.

- Mộng thấy ăn gỗ:

+ Giấc mộng này chủ về mọi sự vô vị, bàn cãi uổng công.

+ Giấc mộng này là điềm suy bại, phải bán cả sản nghiệp

+ Bệnh nhân e rằng có việc chết chóc

- Mộng thấy ăn tre trúc

+ Kẻ sĩ có giấc mộng này là điềm mạnh mẽ tiết tháo

+ Phụ nữ chủ vầ bất khuất giữ trọn trinh tiết.

- Người mắc bệnh phế quản ho hen, sau này ắt khỏi.

- Mộng thấy ăn lá cây bách: là điềm bệnh tật sẽ khỏi

- Mộng thấy nuốt cỏ Linh chi

+ Bệnh nhân có giấc mộng này chủ về sẽ gặp thầy thuốc giỏi.

- Phụ nữ chủ sinh con trai khôi ngô tuấn tú.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch