Mộng thấy ăn đồ gia vị


Mộng thấy ăn đồ gia vị

- Mộng thấy hòa tương:

+ Giấc mộng này chủ về có việc cưới xin vui mừng.

+ Tương gần âm với tướng (tướng sĩ). nếu mộng thấy hòa tương đẹp đẽ ngon lành là điềm quân dung tươi tỉnh. Nếu mộng thấy hòa tương bị hỏng chủ về gặp kẻ vũ phu hung ác.

- Mộng thấy ăn tương: Là điềm được lợi, tâm hồn vui vẻ cởi mở.

- Mộng thấy ăn gừng: Là điềm tâm thần yên ổn, thời vận hanh thông, bệnh tật tai họa tiêu trừ. Người xuất hành buôn bán có giấc mộng này nên đi về hướng Nam ắt được đại lợi.

- Mộng thấy ăn tỏi: Nếu mộng thấy tỏi nhiều là điềm phúc thọ. Nếu mộng thấy tỏi ít là điềm nghèo khó. Nếu mộng thấy tỏi hết là điềm tử vong. Người có giấc mộng này nên tế lễ thờ phụng quỷ thần.

- Mộng thấy quả hoa tiêu

+ Là điềm mắt tinh, vô bệnh tật.

+ Phụ nữ có giấc mộng này là điềm có nhiều con trai.

- Mộng thấy ăn hành

+ Hành âm Hán là "thông" đồng âm với "thông" (thông minh) chủ về khỏi bệnh điếc, sinh con trai thông minh.

+ Giấc mộng này chủ về có việc đột xuất phải đi xa.

+ Người buôn bán kinh doanh có giấc mộng này là điềm thu được nhiều tiền tài, lợi lộc.

- Mộng thấy hạt hồi hương: Chữ Hồi (hồi hương) đồng âm với "hồi" (quy hồi). Giấc mộng này chủ về điềm người đi xa sắp trở về, vật bị mất sẽ về chốn cũ - Đại cát.

- Mộng thấy ăn muối: Giấc mộng này chủ về không cầu công danh mà danh tự đến, không cầu lợi mà lợi tự về.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch