Mộng thấy dùng thuốc


Mộng thấy dùng thuốc

- Mộng thấy uống thuốc: Là điềm sinh con quý tử.

- Mộng thấy nuốt thuốc viên: Là điềm bệnh tật chữa khỏi, cũng là điềm sinh con quý tử.

- Mộng thấy nuốt cỏ Bông sa: Là điềm nếu thông qua trị liệu xương cốt sẽ cứng rắn.

- Mộng thấy uống thuốc chế từ cây Thiên Nam Tinh: Là điềm con cháu hiếu nghĩa.

- Mộng thấy uống thuốc tiên: Là điềm sinh con trai tài năng xuất chúng.

- Mộng thấy ăn cam thảo: Giấc mộng này là điềm gặp hung hóa cát. tai họa tiêu trừ, oán thù vứt bỏ, kiện tụng hòa giải, bệnh tật qua khỏi.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch