Mộng thấy cung điện


Mộng thấy cung điện:

- Mộng thấy cung khuyết:

+ Người đang quan có giấc mộng này chủ về được tiến cư, vinh hiển phú quý.

- Thường dân có giấc mộng này tương lai sẽ trở nên vinh hoa phú quí.

+ Vợ và con gái có giấc mộng này là điềm chồng và con rể sẽ trở nên cao quý. Con cháu trong gia tộc sẽ đông đúc hưng thịnh.

+ Người đang bệnh tật hoạn nạn là điểm họa đi phúc đến, tuổi thọ tăng cao.

+ Tăng đạo ni cô là điềm được thần phật phù hộ.

- Mộng thấy ngồi trong cung điện

+ Mộng thấy người còn sống ngồi trong cung điện: Quý nhân có giấc mộng này là điềm cát, thường dân là điềm hung, phụ nữ có thai chủ sinh quí tử.

+ Mộng thấy người đã chết ngồi trong cung điện: Là điềm người chết ở nơi âm phủ đã thành thần.

+ Bệnh nhân có giấc mộng này là điềm sắp xa rời trần thế.

- Mộng thấy trở về cung điện: Là điềm có việc mượn đi đòi lại phiền hà.

- Mộng thấy cung điện chuyển động: Chủ về có sự thay đổi, địa vị bất ổn.

- Mộng thấy cung điện chuyển động: Chủ về có sự thay đổi, địa vị bất ổn.

- Mộng thấy cung điện ánh sáng rực trời: Là điềm cầm quân dẹp loạn.

- Mộng thấy đi bộ vào thăm cung: Là điềm bản thân được vinh hiển phú quí, công trạng hiển hách.

- Mộng thấy mình ngồi trong cung điện lớn: Người đang làm quan địa vị sẽ còn cao hơn nữa. Kẻ hạ nhân tương lai sẽ được làm quan.

- Mộng thấy thánh nhân ở trong đền miếu:

+ Chủ về gặp thầy nổi danh, bạn bè hiền tài đức độ.

+ Chủ về sinh con gái xinh đẹp, sinh con trai quý tướng, có điềm may mắn đến.

- Mộng thấy leo lên tháp cao: Chủ về điềm bản thân được vinh hiển phú quí.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch