Mộng thấy thành thị - cầu, đường, lao ngục


Mộng thấy thành thị - cầu, đường, lao ngục

- Mộng leo lên thành: Giấc mộng này chủ về có quyền lực, gặp thời đắc thế.

- Mộng thấy thành quách đổ nát: Giấc mộng này tượng trưng cho sự thay đổi trong gia đình. Người có giấc mộng này ắt họa từ trong nhà họa ra, nạn từ ngoài cổng nạn vào, vô cùng đen đủi không thể kể xiết.

- Mộng thấy tu tạo tường thành: Giấc mộng này chủ về nhà cửa được tu chỉnh, gia nghiệp hanh thông, buôn bán thu lợi, di chuyển nhà ở sự nghiệp mở mang, cơ nghiệp vững vàng.

- Mộng thấy cưỡi ngựa đi quanh thành: Võ tướng có giấc mộng này là điềm phải quất ngựa nơi biên cương.

- Mộng thấy đi trong thành phố nơi đông đúc:

+ Thường dân có giấc mộng này là điềm thuận lợi.

+ Văn nhân chủ về anh hùng quần tụ.

- Mộng thấy đi thuyền qua thành phố: Thành phố bản chất ở trên đất liền không ở trên mặt nước. Người có giấc mộng này là điểm mưu sự không thành.

- Mộng thấy đi thuyền qua thành phố: Thành phố bản chất ở trên đất liền không ở trên mặt nước. Người có giấc mộng này là điềm mưu sự không thành.

- Mộng thấy mình đến chúc mừng người khác mở cửa hàng: Giấc mộng này tượng trưng cho việc người thực ta hư. Là điềm không tốt.

- Mộng thấy người đến chúc mừng mình mở cửa hàng: Là điềm tăng tiến.

- Mộng thấy từng đoàn người qua chợ:

+ Là điểm rượu thịt ê hề. Người có giấc mộng này ắt có khách đến nhà mời mọc cơm rượu, tài lợi hanh thông.

+ Phụ nữ về điềm những ngày sắp tới sẽ có mưa.

- Mộng thấy đến cửa hàng giao dịch: Là điềm gia nghiệp giàu có dư thừa.

- Mộng thấy cầu tre: Giấc mộng này tượng trưng cho việc trôi nổi bất an người có giấc mộng này chủ về nhà ở đi chuyển liên miên, không biết tông tích ở nơi nào.

- Mộng thấy nước chảy dưới cầu: Người mộng thấy dưới cầu sáng sủa, nước sông thuận chiều chủ ề mọi sự may mắn. Nếu dưới cầu u ám, nước đục ngầu lại nổi phong ba là điềm không may.

- Mộng thấy bắc cầu: Chủ về giao lưu hòa hợp, phúc đức bình an, vui vẻ may mắn.

- Mộng thấy cầu đổ: Người có giấc mộng này mọi việc đều không may, gặp nhiều chuyện thị phi khẩu thiệt, kiện tụng lao tù, buôn bán lưu lạc, bệnh tật không khỏi, xuất ngoại bật vô âm tín, bỏ chạy không có tông tích. Con gái có giấc mộng này hôn nhân không thành.

- Mộng thấy tìm đường đi: Giấc mộng này chủ về nhớ nhung mà không được gặp.

- Mộng thấy có người chỉ đường cho mình: Là điềm may mắn, mọi việc đều có người tiến cử giúp đỡ, mưu lợi thành tựu, bạn xa tới, mọi sự như ý.

- Mộng thấy đường bằng phẳng rộng rãi: Giấc mộng này chủ về mưu lợi toại ý, tài lợi vẹn toàn.

- Mộng thấy đường rẽ khó đi: Giấc mộng này chủ về mọi sự không dám quyết định, danh lợi bất minh, trù trừ do dự, không dám hành động.

- Mộng thấy ở trong lao ngục: Giấc mộng này là  điềm không lành. Duy kẻ sĩ có giấc mộng này lại là điềm đại cát.

- Mộng thấy thiên lao: Chủ về có bệnh tật, nếu như mộng thấy vào thiên lao mà nhìn thấy tội phạm là điềm đại cát.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch