Mộng thấy vàng, bạc, tiền


Mộng thấy vàng, bạc, tiền

- Mộng thấy vàng: Là điềm văn sĩ nơi sơn lâm cùng cốc danh tiếng lẫy lừng. Võ sĩ chủ về lộc vị tăng nhanh. Kẻ thường dân chủ về chí nguyện tất thành, mọi việc đều có lợi. Duy bệnh nhân có giấc mộng này là điềm bệnh thêm nặng. Người bị kiện ắt bị gia hình.

- Mộng thấy cầm vàng: Tội phạm có giấc mộng này dễ bị tử hình. Người nổi tiếng sẽ được bảng vàng bia đá.

- Mộng thấy vàng hóa thành đất. Tượng trưng cho sự đắc dịa.

- Mộng thấy vàng nóng chảy: Chủ về sự việc đã tìm ra manh mối mới.

- Mộng thấy gõ vào vàng: Chủ về thanh danh cao quý.

- Mộng thấy đưa vàng đến: Là điềm có việc ngục hình khắc nghiệt - không tốt lành.

- Mộng thấy luyện vàng: Là điềm mưu cầu toại ý.

- Mộng thấy vàng chất thành đống: là điềm phú quý vô cùng, con cháu đều hiền tài đức độ.

- Mộng thấy nhánh tỏi vàng: Là điềm tuổi thọ tăng cao.

- Mộng thấy mất vàng: Là điềm tiền tài lợi lộc thất tán. Kiện tụng được miễn tội, bệnh hoạn qua khỏi.

- Mộng thấy vật màu như vàng: Là điềm sẽ tử vong vì bệnh nhọt sau lưng

- Mộng thấy đánh vàng thành vật: Người có giấc mộng này nếu làm hết sức mình thì danh thành lợi toại, mọi việc tốt đẹp.

- Mộng thấy đãi vàng: Giấc mộng này chủ về danh đến rất chậm, lợi chẳng bao nhiêu. Duy con cái rát quý tướng.

- Mộng thấy kim vàng: Giấc mộng này chủ về gặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng. Người ốm đau lâu ngày ắt sẽ khỏi, người buôn bán phải đi xa mới có lợi, người đi xa còn trù trừ chưa về.

- Mộng thấy cốc vàng: Là điềm học trò đỗ đạt iển vinh phú quý. Người già tăng thêm tuổi thọ. Chưa có vợ sẽ lấy được vợ đẹp, chưa có con nối dõi sẽ sinh con trai hiền tài, đức độ. Đây là điềm đại cát.

- Mộng thấy thưởng vàng: Là điềm bị ngục hình thương tật, nếu mộng thấy mình thưởng người là điềm không được lợi. Người đang kiện tụng ắt sẽ thoát.

- Mộng thấy trải chiếu vàng: Chủ sinh con trai có tài.

- Mộng thấy trao vòng vàng: Phụ nữ có thai có giấc mộng này là điềm sinh con sau này trở thành Phật tử.

- Mộng thấy vàng lá: Người có giấc mộng này chủ về phải đề phòng cuộc đời phiêu bạt nổi trôi.

- Mộng thấy vàng cám: là điềm mọi sự đều được tăng thêm tất phải thông qua mài luyện.

- Mộng thấy hoa cài đầu bằng vàng: Là điềm lắm manh nhiều mối, tâm tư bất định. Tốt nhất nên giữ thế chờ thời tự nhiên sẽ gặp may mắn.

- Mộng thấy kinh bài: Là điềm hy vọng sẽ đạt được công danh.

- Mộng thấy bia vàng: Là điềm trở thành đại quý nhân.

- Mộng thấy đi trên cây cầu bằng vàng ngọc: Văn nhân có giấc mộng này là điềm đoạt được công danh dễ như trở bàn tay.

- Mộng thấy được trao tiền vàng: Sinh con tài tử

- Mộng thấy tay nắm bạc: Là điềm mọi sự đến chậm chạp

- Mộng thấy bạc thỏi Nguyên Bảo: Kẻ sĩ có giấc mộng này chủ về có ý chí, văn chương xuất chúng.

- Mộng thấy bạc thỏi: Là điềm cầm quân, kiện tụng tất thắng.

- Mộng thấy thỏi bạc bị cắt đôi: Là điềm người già ốm đau, kiện tụng đều không may mắn.

- Mộng thấy mưa bạc vụn: Là điềm tất cả mưu cầu đều gặp lừa đào trộm cắp.

- Mộng thấy túi đựng bạc:

+ Thương nhân có giấc mộng này tuy không phát đạt nhưng cũng không bị thất thoát. Phụ nữ có thai ắt sinh con trai. Bệnh nhân sẽ đi lại được. Người đang tranh tụng nhất định thắng.

+ Văn nhân có giấc mộng này là điềm không được toại ý. Người đang chuyển nhà có tranh cãi mà khó chuyển được.

- Mộng thấy hầm chứa bạc: Giấc mộng này chủ về sẽ gặp họa nhỏ không đến nỗi trầm trọng.

- Mộng thấy mỏ bạc:

+ Là điềm sinh sôi nảy nở, gia nghiệp thịnh vượng.

+ Người ốm lâu là điềm không tốt.

- Mộng thấy bánh bạc: Kẻ sĩ có giấc mộng này chưa phải là điềm tốt.

- Mộng thấy bát bằng bạc:Là tượng trưng cho danh lợi song toàn. Hôn nhân chủ về lấy được vợ hiền thục, con cháu tốt đẹp.

- Mộng thấy quả dưa bạc: Người có giấc mộng này nên phân chia tài sản một cách thỏa đáng, tự nhiên họa sẽ chuyển thành phúc.

- Mộng thấy bình bạc: Chủ về tài lợi thất tán.

- Mộng thấy cho người vàng bạc: Chủ về họa đến, bản than bị chịu hình phạt.

- Mộng thấy đem vàng, bạc, đồng, thiếc vứt đi: Là điềm tránh được tra hỏi tội lỗi. Cũng là điềm cát vây.

- Mộng thấy tiền bay vào nhà:

Giấc mộng này chủ về kẻ sĩ văn chương ngày thêm phong phú; thương gia tài lợi bội phần.

+ Người trong quân đội có giấc mộng này là điềm có chuyện binh đao, phải đề phòng địch quân xâm phạm. Bệnh nhân chủ về có sự biến động của trùng huyết, e rằng sẽ bị phù thũng nhiễm độc.

- Mộng thấy cho người tiền: Kẻ sĩ có giấc mộng này là điềm có tài thi ca phong phú.

- Mộng thấy được tiền: Là điềm điều thiện của mình được người đền đáp.

- Mộng thấy được đồng tiền cổ: Là điềm lợi tức nhỏ nhoi.

- Mộng thấy tiền rơi xuống người: Là điềm mắc bệnh lở loét trầm trọng.

- Mộng thấy được tiền màu trắng: Là điềm được nguồn nước tốt.

- Mộng thấy tiền màu vàng: Là điềm nhập cõi âm ty.

- Mộng thấy được đồng tiền bạc: Người có giấc mộng này chủ về giàu sang phú quý trường thọ. Người buôn bán là điềm giàu có.

- Mộng thấy lấy tiền mua đồ vật: Chủ về giao dịch với những người mang họ Tiền, họ Kim và họ Qua. Nếu mộng thấy hai người cầm tiền đến mua những vật mà mình không thích là điềm đại cát, nếu họ mua những vật mà mình yêu thích là điềm bất lợi.

- Mộng thấy mài tiền: Là điềm anh em cốt nhục trong gia đình có sự biến đổi.

- Mộng thấy mưa tiền: Là điềm có phẩm cách trung hiếu trời cho.

- Mộng thấy tiền không có hoa văn, chữ: Chủ về mưu cầu tăm tối.

- Mộng thấy tiền: Là điềm thông đạt muôn phần.

- Mộng thấy được tặng đồng tiền lớn: Văn nhân có giấc mộng này chủ về đạt được công danh.

- Mộng thấy mình chui vào lỗ của đồng tiền:

+ Là điềm có sự kiện tụng bản thân bị gông xiềng.

+ Chủ về bản thân bị chìm dưới nước.

+ Chủ về khi chết để lại tiếng xấu về sau.

- Mộng thấy xâu tiền: Là tượng trưng cho mọi việc đều có sự liên lạc.

- Mộng thấy lấy tiền mua con: Là điềm không có con cháu nối dõi.

- Mộng thấy chim tước ngậm tiền: Là điềm đại phú

- Mộng thấy đào đất tìm tiền:

+ Nếu đào mà không tìm được tiền là điềm đại cát.

+ Nếu đào được một ít tiền chủ về có họa khẩu thiệt

+ Nếu đào được nhiều tiền là điềm mắc bệnh ở huyệt dùng tiền, cần phải mau chóng tìm thuốc trị bệnh.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch