Tả Phụ (Phụ Tinh)


 Tả Phụ

1.Tả Phụ thủ mệnh, Tử Vi, Thiên Phủ, Lộc Quyền tam hợp củng chiếu, chủ văn võ đại quý.

2.Tả Phụ thủ mệnh, Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Cơ, Thái Dương, Thái Âm, Tham Lang, Vũ Khúc, Văn Xương, Văn Khúc hội chiếu, có thêm Hữu Bật đồng cung, phú quý không nhỏ, Hỏa Kỵ xung phá thì phú quý không bền.

3.Tả Phụ và Liêm Trinh Thiên Phủ ở thìn tuất an mệnh, tam phương hội cát tinh củng chiếu, là quan to lộc hậu, địa vị cao quý đến cực phẩm.

4.Tả Phụ Văn Xương hội cát tinh, chủ người quan cao lộc hậu, địa vị cao, hội hung tinh thì phá cách

5.Tả Phụ, Liêm Trinh, Kình Dương đồng cung, là trộm cướp, cũng chủ bị đả thương.

6.Tả Phụ thủ mệnh, Kình Đà Hỏa Linh hội chiếu, hội thêm Cự, Thất Sát, Thiên Cơ thì là hạ cách.

7.Nữ mệnh có Tả Phụ và Thiên Khôi thủ mệnh, có phúc thọ.

8.Tả Phụ ở cung Phu Thê, chủ người hai lần kết hôn. Nếu kết hôn muộn có thể tránh được.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch