Lịch Vạn Niên 2016


Giới Thiệu Lịch Vạn Niên

Con người không thể tồn tại và phát triển nếu tách rời môi trường không gian và thời gian. Cũng bởi vậy, từ hàng ngàn năm nay, con người đã phát minh ra phép tính lịch và làm lịch. Và hiện nay, bước vào thế kỷ 21, thế kỷ tiếp tục mở rộng những quan hệ giao tiếp và hợp tác quốc tế, người ta còn bàn tới việc cải cách hệ thống lịch thống nhất quốc tế.

 

Tuy nhiên, dù có đạt tới một hệ thống lịch quốc tế thống nhất thì một cách khách quan cũng không thể xóa bỏ được các hệ thống lịch truyền thống của các cộng đồng dân tộc khác nhau trên thế giới, bởi các hệ thống lịch này đã gắn liền với điều kiện địa lý, tính đặc thù văn hóa truyền thống, tính ngưỡng, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc. Ở nước ta hiện nay, trong hệ thống hoạt động hành chính nhà nước , các văn bản giao tiếp kinh tế, chính trị, xã hội thì hệ thống dương lịch ( lịch dương) là cơ sở để xác định các mốc thời điểm hoạt động, nhưng còn trong sinh hoạt văn hóa truyền thống thì hệ thống âm lịch ( lịch âm ) lại là căn cứ không thể thiếu. Chắc chắn trong các văn bản nhà nước hiện nay không ai lại đi ghi ngày tháng âm lịch hay đếm hệ can chi, và cũng chắc chắn không ai đi tính ngày lễ tết hội hè của dân tộc, ngày giỗ tổ tiên bằng ngày dương lịch. Vì vậy việc một phần mềm đơn giản dể sử dụng để chuyển đổi âm lịch và dương lịch như Lịch Pro là rất cần thiết.

 Để đạt được mục tiêu ấy, tác giả lựa chọn những thông tin sau:

1, Ngày tháng năm dương lịch

2, Ngày tháng năm âm lịch

3, Các ngày trong tuần lễ

4, Thiên can và địa chi của từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm

5, Nhị thập bát tú ( 28 chòm sao thiên văn truyền thống)

6, Thập Nhị trực (12 trực )

7, 24 tiết khí trong mỗi năm

8, Lượng hóa các quan niệm dân gian cát hung họa phúc thành những mục lựa chọn.

9, 56 Hung Tinh và 49 Cát Tinh theo Ngọc Hạp Thông Thư

10, Ngày tháng xung của Thiên can Địa chi và tuổi

11, Chạy trên website có thể truy cập vào Lịch Vạn Niên qua đường dẫn lichpro.com

12, Chạy trên các nền tảng điện thoại như android , IOS .

 

Việc làm phần mềm không phải là công việc dễ dàng, đối với những phần mềm lịch có sự tương tác với những vốn cổ lại càng khó. Khó bởi lẽ “Ngụy Thư” cũng nhiều mà sự thất truyền, thất lạc cũng lắm. Khó cũng còn bởi vì giới khoa học nghiên cứu, đánh giá, gạn đục, khơi trong vốn cố văn hóa cổ truyền chưa được nhiều và chưa ngã ngũ trên tinh thần của chủ nghĩa duy vật biện chứng – lịch sử và của khoa học hiện đại. Bởi vậy phần mềm Lịch Pro này chắc không tránh khỏi những hạn chế. Rất mong quý vị sử dụng lưu tâm phê bình và đóng góp.  Xin được chân thành cảm ơn!

 

 Lịch Pro kính bút

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch