Tra cứu lịch pro tháng

Tra cứu lịch pro tháng

Âm Lịch - Dương Lịch - Lịch Ta - Lịch Vạn Niên - Vietnamese Calendar

01
Âm lịch: Ngày 15 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Quý Tỵ Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Tốt: phá dỡ, mua két tiền
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 1/10
Bình Hòa
02
Âm lịch: Ngày 16 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Giáp Ngọ Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: nhập hàng, xuất hành
Tốt: phá dỡ, trả nhận tiền
Xấu: khởi công, nhập trạch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt
03
Âm lịch: Ngày 17 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Ất Mùi Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: nhập hàng
Xấu: chôn cất, phá dỡ, khởi công, khởi lập doanh nghiệp, cưới xin, khai trương, nhận chức
Ngày 4/10
Tốt
04
Âm lịch: Ngày 18 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Bính Thân Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: lập bàn thờ
Tốt: nhận chức, giao dịch
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày 1/10
Bình Hòa
05
Âm lịch: Ngày 19 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Đinh Dậu Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: nhập trạch, nhận chức, ký kết, mua két tiền, mua xe
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 6/10
Thuận lợi
06
Âm lịch: Ngày 20 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Mậu Tuất Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: nhập trạch, nhận chức, ký kết
Tốt: trả nhận tiền, mua két tiền
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 6/10
Thuận lợi
07
Âm lịch: Ngày 21 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Kỷ Hợi Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: khai trương, giao dịch, mua xe, mua nhà
Tốt: trả nhận tiền, mua két tiền
Xấu: nhập trạch
Ngày 5/10
Tốt
08
Âm lịch: Ngày 22 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Canh Tý Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: chôn cất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 5/10
Tốt
09
Âm lịch: Ngày 23 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Tân Sửu Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 5/10
Tốt
10
Âm lịch: Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Nhâm Dần Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Tốt: phá dỡ, trả nhận tiền
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua xe
Ngày 1/10
Bình Hòa
11
Âm lịch: Ngày 25 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Quý Mão Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: lập bàn thờ
Tốt: trả nhận tiền, mua xe
Xấu: nhận chức, cưới hỏi, nhập trạch
Ngày 3/10
Tốt
12
Âm lịch: Ngày 26 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Giáp Thìn Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: nhập hàng
Xấu: ký kết, xuất hành
Ngày 5/10
Tốt
13
Âm lịch: Ngày 27 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Ất Tỵ Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Xấu: xuất hành
Ngày 5/10
Tốt
14
Âm lịch: Ngày 28 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Bính Ngọ Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: nhập hàng
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
15
Âm lịch: Ngày 29 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Đinh Mùi Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Rất tốt: nhập hàng, xuất hành, trả nhận tiền, phá dỡ
Xấu: khởi công, nhập trạch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
16
Âm lịch: Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Mậu Thân Tháng Nhâm Tý Năm Đinh Dậu
Xấu: chôn cất, phá dỡ, khởi công, khởi lập doanh nghiệp, cưới xin, khai trương, nhận chức
Ngày 1/10
Bình Hòa
17
Âm lịch: Ngày 1 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Kỷ Dậu Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua nhà
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày 3/10
Tốt
18
Âm lịch: Ngày 2 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Canh Tuất Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Rất tốt: nhập trạch, nhận chức, ký kết, mua két tiền, mua xe
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 4/10
Tốt
19
Âm lịch: Ngày 3 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Tân Hợi Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Rất tốt: trả nhận tiền, giao dịch
Tốt: lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, khai trương
Xấu: nhập trạch
Ngày 1/10
Bình Hòa
20
Âm lịch: Ngày 4 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Nhâm Tý Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 6/10
Thuận lợi
21
Âm lịch: Ngày 5 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Quý Sửu Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Tốt: chôn cất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 6/10
Thuận lợi
22
Âm lịch: Ngày 6 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Giáp Dần Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Rất tốt: trả nhận tiền
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua xe
Ngày 5/10
Tốt
23
Âm lịch: Ngày 7 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Ất Mão Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Rất tốt: chôn cất, lập bàn thờ
Xấu: nhận chức, cưới hỏi, nhập trạch
Ngày 4/10
Tốt
24
Âm lịch: Ngày 8 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Bính Thìn Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Rất tốt: khai trương, giao dịch, khởi lập doanh nghiệp, nhập trạch, nhập hàng, mua xe
Tốt: cưới hỏi, lập bàn thờ
Xấu: ký kết, xuất hành
Ngày 3/10
Tốt
25
Âm lịch: Ngày 9 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Đinh Tỵ Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua nhà
Xấu: xuất hành
Ngày 1/10
Bình Hòa
26
Âm lịch: Ngày 10 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Mậu Ngọ Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Tốt: phá dỡ, mua két tiền
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 6/10
Thuận lợi
27
Âm lịch: Ngày 11 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Kỷ Mùi Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Rất tốt: xuất hành
Tốt: phá dỡ, trả nhận tiền
Xấu: khởi công, nhập trạch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
28
Âm lịch: Ngày 12 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Canh Thân Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: chôn cất, phá dỡ, khởi công, khởi lập doanh nghiệp, cưới xin, khai trương, nhận chức
Ngày 2/10
Bình Hòa
29
Âm lịch: Ngày 13 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Tân Dậu Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày 5/10
Tốt
30
Âm lịch: Ngày 14 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Nhâm Tuất Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Rất tốt: nhập trạch, nhận chức, ký kết
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
31
Âm lịch: Ngày 15 tháng 12 năm 2017
Hoa giáp: Ngày Quý Hợi Tháng Quý Sửu Năm Đinh Dậu
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Xấu: nhập trạch
Ngày 1/10
Bình Hòa