• Chọn
 • Hiện tại
 • Tuổi người xem
T.2T.3T.4T.5T.6T.7CN
1
27
2
28
3
29
4
30
5
1/3
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
     
Xấu
Tốt
Rất tốt
Hợp
Xung
Xin vui lòng nhấn vào các nút bên duới để xem ngày và giải thích ý nghĩa.

Thời gian hiện tại là: 1 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2019

 • Lập quẻ dịch bằng thời gian

  Gieo quẻ
 • Lập quẻ dịch bằng tung đồng xu

  Tung xu
 • Lập quẻ dịch bằng Thất bảo

  Gieo

Màu theo ngày giờ hiện tại

Màu năm: Lam
Màu tháng: Bạc
Màu ngày: Bạc
Màu giờ: Bạc
Đỏ
Lục
Lam
Cam
Vàng
Bạc
Tím

Kết quả Thất bảo theo ngày giờ hiện tại

  • Nên làm
  • Không nên
  • Không nên
  • Nhanh thì thuận
  • Lâu dài thì tốt
  • Không nên
  • Lâu dài thì tốt
  • Không nên
  • Không nên
  • Nhiều nghi hoặc nhưng vẫn làm được
  • Làm được, thuận
  • Phải làm lại từ đầu thì thuận hơn nữa
  • Kéo dài thì thuận
  • Ổn định thì thuận
  • Không nên
  • Làm là thuận lợi
  • Không nên
  • Tốn thời gian
  • Không nên
  • Không nên
  • Không nên
  • Không thuận
  • Nhiều nghi hoặc, không thuận
  • Thuận lợi, làm là tốt
  • Việc thay đổi luôn
  • Không nên
  • Việc phải có sự tu chỉnh mới thuận
  • Nếu có sự hỗ trợ từ bên ngoài mới nên làm
  • Nên làm, cực thuận
  • Việc lúc nên lúc không, cân nhắc kĩ lưỡng
  • Nhiều nghi hoặc những vẫn nên làm
  • Phải có sự hậu thuẫn mới nên làm
  • Có người cộng tác thì thuận lợi
  • Phải hợp tác mới thuận
  • Làm được, việc rất thuận
  • Nên làm, rất thịnh vượng
  • Cần tìm hiểu thêm, tránh quyết định vội vàng
  • Việc thuận, dù nội tâm bất an. Nên làm
  • Phải thay đổi di chuyển nhiều thì thuận
  • Làm lâu dài thì nên làm
  • Nên làm
  • Có nhiều lách ngạch nên tìm hiểu thêm
  • Nếu đam mê thì thuận
  • Phải đầu tư nhiều mới thuận
  • Làm được nhưng hay có trục trặc nhỏ
  • Thuận lợi, nên làm
  • Nên làm, từ nhỏ thành lớn
  • Không nên
  • Nên có xác định mục đích rõ ràng
  • Không
  • Không
  • Lúc có lúc không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Nhanh, 2 tuần
  • Chậm
  • Không xảy ra
  • 1 tháng trở lại
  • Khoảng 2 đến 3 tháng
  • 2 tuần trở lại
  • Kéo dài, lâu
  • Nhanh
  • Nhanh
  • Không xảy ra
  • Nhanh chóng
  • Trên 4, 5 tuần
  • Lâu
  • Lâu
  • Không xảy ra
  • Chậm
  • Nhanh
  • Chậm
  • Nhanh
  • Chậm
  • Trên 3 tháng
  • Chậm
  • Chậm
  • Nhanh
  • Rất lâu, hàng năm
  • Nhanh
  • Có thể cực nhanh hoặc cực chậm
  • Từ nhanh thành chậm
  • Nhanh chóng
  • Chậm
  • Chậm
  • Chậm
  • Chậm
  • Chậm
  • Nhanh
  • Lúc đầu chậm, sau nhanh
  • Nhanh dần
  • Nhanh
  • Chậm
  • Chậm
  • Nhanh
  • Trên 3 tháng
  • Chậm
  • Rất lâu mới tới
  • Tốn thời gian
  • Hàng năm
  • Cực nhanh hoặc cực chậm
  • Chậm
  • Nhanh dần
  • Lúc đầu thuận sau không
  • Hiếm
  • Hiếm
  • Lúc đầu tốt sau xấu
  • Có tiền do công việc làm
  • Ít
  • Có việc là có tiền
  • Không có lộc
  • Hiếm lộc
  • Tiền bạc thăng trầm
  • Nhiều lộc nếu đi xa
  • Được lộc nhờ tới thời điểm thu hoạch
  • Bỏ công sức mới có tiền
  • Hay được thưởng tiền
  • Túng thiếu
  • Có tiền, nhiều nhưng khó sử dụng
  • Ít lộc
  • Phải thay đổi phương pháp mới có tiền
  • Không có mà tiêu tốn nhiều
  • Hay bị thiếu tài chính
  • Có việc là có tiền
  • Thiếu thốn
  • Vay để mà tiêu
  • Nhiều lộc
  • Nhiều dịp may
  • Dễ nợ nần
  • Thận trọng hạn chế góp vốn
  • Cẩn thận mất tiền
  • Đầy đủ tiêu dùng
  • Tiêu nhiều hơn cả số mình có
  • Có tiền nhưng vì tiền sinh mâu thuẫn
  • Túng thiếu
  • Không đủ mà phải vay
  • Tiêu vượt quá thu
  • Được mối quan hệ có tiền
  • Dư thừa để dành
  • Lộc tới theo mùa
  • Có lộc bất ngờ
  • Lộc từ bạn bè
  • Do công việc mà có tiền
  • Lộc nhiều, đừng hợm tiền tiêu tan nguồn lộc
  • Chăm chỉ thì sẽ có tiền
  • Có tiền
  • Có tiền
  • Đừng tiêu lung tung, thận trọng
  • Càng thay đổi tiền càng thuận
  • Thăng trầm về tiền
  • Dễ nợ nần
  • Không đủ tiền trang trải
  • Đỗ nhưng sang học cái khác
  • Trượt
  • Trượt
  • Lúc đầu đỗ sau trượt do điểm lên
  • Thi lại đỗ
  • Trượt
  • Đủ đỗ
  • Trượt
  • Trượt
  • Thi lại đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ vớt
  • Đỗ
  • Đỗ nhưng bỏ dở giữ chừng khi học
  • Đỗ cao
  • Trượt
  • Đủ đỗ
  • Trượt
  • Trượt
  • Trượt vớt
  • Trượt
  • Đỗ
  • Đỗ nhưng bị tai tiếng
  • Đỗ
  • Trượt
  • Đỗ ngoài học lực
  • Đỗ vớt
  • Đỗ cao
  • Đỗ
  • Tưởng đỗ lại trượt, tưởng trượt lại đỗ
  • Đỗ vớt
  • Đỗ
  • Được xét vớt
  • Đỗ
  • Đỗ cao
  • Đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ
  • Trượt
  • Đỗ
  • Đạt nhưng không đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ cao
  • Đỗ hơn thực lực
  • Trượt
  • Trượt vớt
Màu ngày: Bạc
Giữ vững Mở rộng Khước từ Giữ vững Mở rộng Mở rộng Giữ vững Khước từ Giữ vững Mở rộng Khước từ Giữ vững Mở rộng

Chọn câu hỏi và xem trả lời

 • Nên hay không nên?
  Nên làm
 • Có hoặc không?
 • Thời gian bao lâu?
  Nhanh
 • Tiền bạc?
  Lộc nhiều, đừng hợm tiền tiêu tan nguồn lộc
 • Thi cử?
  Đỗ

Giới Thiệu Phần Mềm Lịch Pro

Con người không thể tồn tại và phát triển nếu tách rời môi trường không gian và thời gian. Cũng bởi vậy, từ hàng ngàn năm nay, con người đã phát minh ra phép tính lịch và làm lịch. Và hiện nay, bước vào thế kỷ 21, thế kỷ tiếp tục mở rộng những quan hệ giao tiếp và hợp tác quốc tế, người ta còn bàn tới việc cải cách hệ thống lịch thống nhất quốc tế.

Tuy nhiên, dù có đạt tới một hệ thống lịch quốc tế thống nhất thì một cách khách quan cũng không thể xóa bỏ được các hệ thống lịch truyền thống của các cộng đồng dân tộc khác nhau trên thế giới, bởi các hệ thống lịch này đã gắn liền với điều kiện địa lý, tính đặc thù văn hóa truyền thống, tính ngưỡng, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc. Ở nước ta hiện nay, trong hệ thống hoạt động hành chính nhà nước , các văn bản giao tiếp kinh tế, chính trị, xã hội thì hệ thống dương lịch ( lịch dương) là cơ sở để xác định các mốc thời điểm hoạt động, nhưng còn trong sinh hoạt văn hóa truyền thống thì hệ thống âm lịch ( lịch âm ) lại là căn cứ không thể thiếu. Chắc chắn trong các văn bản nhà nước hiện nay không ai lại đi ghi ngày tháng âm lịch hay đếm hệ can chi, và cũng chắc chắn không ai đi tính ngày lễ tết hội hè của dân tộc, ngày giỗ tổ tiên bằng ngày dương lịch. Vì vậy việc một phần mềm đơn giản dể sử dụng để chuyển đổi âm lịch và dương lịch như Lịch Pro là rất cần thiết.

Để đạt được mục tiêu ấy, tác giả lựa chọn những thông tin sau:

 • 1, Ngày tháng năm dương lịch
 • 2, Ngày tháng năm âm lịch
 • 3, Các ngày trong tuần lễ
 • 4, Thiên can và địa chi của từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm
 • 5, Nhị thập bát tú ( 28 chòm sao thiên văn truyền thống)
 • 6, Thập Nhị trực (12 trực )
 • 7, 24 tiết khí trong mỗi năm
 • 8, Lượng hóa các quan niệm dân gian cát hung họa phúc thành những mục lựa chọn.
 • 9, 56 Hung Tinh và 49 Cát Tinh theo Ngọc Hạp Thông Thư

Riêng mục lượng hóa các quan điểm dân gian ngày nay có hàng chục tài liệu khác nhau, thậm trí đối lập lẫn nhau và rất phức tạp. Hơn nữa vấn đề này còn nhiều ý kiến khác nhau trên phương diện khoa học cũng như trên phương diện pháp lý. Vì vậy lựa chọn quan điểm của tác giả Lợi Tục – Lê Xuân Phương trong cuốn “Kỳ Thư Cho Bách Gia” đã được Nhà Xuất Bản Văn Học phát hành làm điểm xuất phát. Sách được biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Số Hiệu VHD0039p-CIP.

Có được phần mềm này còn cần phải biết cách sử dụng nó. Bởi vậy tác giả biên soạn vào phần mềm này phần phụ lục một số kiến thức tối thiểu mang tính phổ thông để người sử dụng bình thường nhất cũng có thể sử dụng.

Khi sử dụng phần nội dung cũng như phần phụ lục của phần mềm này, xin đặc biệt lưu ý một điều quan trọng là những điều được trình bày ở đây hoàn toàn chỉ mang tính ý nghĩa tham khảo đối với kiến thức làm lịch cổ truyền của người xưa, mà không mang ý nghĩa khẳng định về sự “tốt-xấu” của những ngày giờ theo các quan niệm thông tục. Bởi lẽ, việc chứng minh một cách có căn cứ khoa học theo các phương pháp hiện đại đối với thuật chọn ngày, giờ tốt- xấu trong dòng văn hóa thần bí phương Đông cho đến nay vẫn chưa được khẳng định.

Thế song, ngay cả khi điều ấy được khẳng định đi chăng nữa thì vẫn còn hai điều sau đây khiến chúng ta phải suy nghĩ:

Một là với phần mềm Lịch Pro này đã cho thấy việc lựa chọn được ngày tốt , giờ tốt thì đơn giản nhưng để áp dụng vào thực tế sử dụng thật không dễ dàng.

Hai là ngay cả khi lựa chọn được ngày, giờ theo đúng phương pháp cổ truyền thì có một sự thực là không phải với ai và ở đâu, việc gì cũng đều tốt cả. Điều tốt-xấu với mỗi người, mỗi việc, mỗi nơi đều khác nhau.

Điều này nói lên rằng mỗi sự việc, mỗi kết quả đều là tổng hợp tương tác của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan. Việc lựa chọn ngày, giờ tốt-xấu dẫu có đúng đắn thì cũng chỉ là một trong số những nhân tố ấy mà thôi. Bản thân mỗi người chúng ta, bằng kinh nghiệm cá nhân đều có thế chiêm nghiệm thấy có những người làm việc vào ngày, giờ xấu mà vẫn thành công, và ngược lại có người mưu việc vào ngày giờ tốt mà vẫn thất bại. Thế mới hay, trong Truyền Kiều của Tác giả Nguyễn Du có câu:“Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”.Câu nói ấy thật đáng để chúng ta suy ngẫm.

Việc làm phần mềm không phải là công việc dễ dàng, đối với những phần mềm lịch có sự tương tác với những vốn cổ lại càng khó. Khó bởi lẽ “Ngụy Thư” cũng nhiều mà sự thất truyền, thất lạc cũng lắm. Khó cũng còn bởi vì giới khoa học nghiên cứu, đánh giá, gạn đục, khơi trong vốn cố văn hóa cổ truyền chưa được nhiều và chưa ngã ngũ trên tinh thần của chủ nghĩa duy vật biện chứng – lịch sử và của khoa học hiện đại. Bởi vậy phần mềm Lịch Pro này chắc không tránh khỏi những hạn chế. Rất mong quý vị sử dụng lưu tâm phê bình và đóng góp.  Xin được chân thành cảm ơn!

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN  KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG LỊCH PRO  .
Nếu bạn sử dụng dịch vụ tại web và ứng dụng Lịch Pro là bạn đã đồng ý với các quy định và điều khoản sử 
1.Mô tả và cung cấp dịch vụ
Đây là web cung cấp dịch vụ có tên gọi là Lịch Pro , Lịch Pro sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về năm tháng 
ngày giờ , tra cứu âm dương lịch , ngày giờ tốt xấu theo các quan điểm truyền thống và hiện đại nhằm phục vụ 
nhu cầu tra cứu thời gian này, nói đúng hơn là nhu cầu giải trí về thú xem ngày tốt hiện nay. Lịch Pro được quản 
lý và sở hữu bởi SONBAC Những dịch vụ do SONBAC cung cấp miễn phí điều có sự quảng cáo và bạn phải chấp 
nhận những quảng cáo đó nếu bạn muốn sử dụng nội dung trên web này,Quảng cáo và cho thuê lại quảng cáo 
là sự cần thiết đối với SONBAC,là nguồn kinh phí để tiếp tục cung cấp các dịch vụ miễn phí trực tuyến khác.
2.Chấp nhận quy định và điều kiện dịch vụ
Những giải đoán qua các mục ngày tốt xấu, bói toán cung cấp bởi Lịch Pro được căn cứ trên các nguyên lý trong 
khoa lý số đông phương để luận đoán những tác động của sao đối với cá nhân cùng các sự việc có thể xảy ra. 
Những lời giải đoán hoàn toàn thuần túy là những luận đoán trong khoa chiêm tinh và có thể khác biệt so với 
những lời giải đoán từ những chiêm tinh gia khác. Những giải đoán này hoàn toàn không mang tính cách cố vấn 
chuyên môn về pháp lý, y khoa, kinh tế, thương mại, gia đình hoặc những lãnh vực khác.
Những giải đoán này nhằm mục đích tạo cơ hội để mọi người chiêm nghiệm khoa tử vi bói toán đông phương. 
Chúng không chịu trách nhiệm về những sử dụng nào khác.
Khi bạn truy cập vào website Lịch Pro này có nghĩa là bạn hoàn toàn chịu sự mạo hiểm về nội dung của 
website cũng như bạn phải đủ tự chủ khi gặp bất cứ hoàn cảnh nào liên quan đến cuộc sống, tư tưởng v.v.. nói 
chung là có ảnh hưởng tới suy nghĩ và tâm lý của bạn, và bạn đã chấp nhận các điều cảnh báo trên và trước khi 
đồng ý vào web Lịch Pro này. Nói rõ hơn một lần nữa là bạn phải chịu sự mạo hiểm về nội dung của web Lịch 
Pro và không được đổ thừa cho bất cứ ai bao gồm Tác giả, Nhà cung cấp dịch vụ, IP, Domain(tên miền).
3.Huỷ và Ngừng dịch vụ 
Chúng tôi hoàn toàn có quyền huỷ, rút lại, kết thúc hoặc ngưng sự hoạt động của web này bao gồm nội dung 
và các dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước. Bạn đồng ý rằng Lịch Pro không chịu trách nhiệm với 
bạn hay bất kỳ bên nào cho việc huỷ, rút, kết thúc hay ngưng cung cấp dịch vụ
4.Bản quyền
Bạn không được quyền sao chép nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của SONBAC.
5.Sử dụng Website và dịch vụ
Mọi thứ được sử dụng và hiển thị trên web và ứng dụng Lịch Pro bao gồm nội dung và dịch vụ của nó không 
được phép sao chép, tái sản xuất và xuất bản, tải xuống, phân phối, trao đổi, bán, phát hành bằng bất kỳ cách 
nào ngoại trừ mục đích phi thương mại của bạn. Những cách sử dụng khác yêu cầu phải được sự đồng ý bằng 
văn bản của SONBAC . Bạn đồng ý rằng bạn sử dụng web này, các nội dung và dịch vụ theo đúng quy trình 
pháp lý và không xâm phạm quyền, hoặc hạn chế và ngăn cản sự sử dụng và vận hành của web này, của các 
nội dung và dịch vụ trên web này với đối tác thứ ba. Các hạn chế và ngăn cản bao gồm nhưng không giới hạn là 
những hành động phi pháp có thể gây ra tổn hại đối với bất kỳ ai. Bạn phải chịu trách nhiệm và bồi thường các 
tổn hại cho SONBAC. và các đối tác khác về bất kỳ khiếu nại gì phát sinh do việc sử dụng phạm pháp của bạn 
đối với nội dung và dịch vụ tại web này.
6.Các website liên kết
Web này có một số đường link liên kết đến web của các đối tác thứ ba. và chúng tôi không chịu trách nhiệm 
về điều kiện về nội dung của những web không nằm dưới quyền kiểm soát của Lịch Pro và các bộ phận liên 
quan. Các liên kết chỉ là để tạo thuận lợi cho khách hàng và không có nghĩa là những liên kết đó có mối quan hệ 
với Lịch Pro. Khi bạn truy cập vào những đường link liên kết trên web này, bạn chịu mạo hiểm hoàn toàn về việc 
sử dụng nội dung và dịch vụ đối với những web liên kết.
7.Từ chối dịch vụ
SONBAC . không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của Lịch Pro bất 
kỳ thông tin nào trên web và ứng dụng này. Định kỳ sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng 
dụng sau đây. 
và thông tin trên Lịch Pro này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, SONBAC. sẽ không chịu 
trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ Lịch 
Pro, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử 
dụng thông tin tại Lịch Pro là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp 
nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối 
với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu đã được cảnh báo về khả 
năng của những thiệt hại như vậy.
Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ 
hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. SONBAC. có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều 
nguồn thông tin và nội dung khác nhau. không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất 
kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng 
nào tại hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA 
TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG. SONBAC. hoặc các đại diện của mình, các nhân viên sẽ không 
phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng 
lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi 
hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.
Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên Lịch Pro, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ 
hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật 
sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho 
rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối 
với Lịch Pro và SONBAC . Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên hoặc với bất kỳ điều 
khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên SONBAC. Thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm 
dứt sử dụng thông tin trên web và ứng dụng Lịch Pro .
Nếu bạn có ý kiến gì thì vui lòng email cho chúng tôi: info@sonbac.com