A dương

A dương

A dương
dương
Bình chọn
Ta đây, tiếng tự xưng
Bình chọn
Mặt trời mọc
Bình chọn
Nướng, đặt lên lửa đốt
Bình chọn
Nước chảy ra , nấu cho kim loại nóng chảy , dùng như Dương
Bình chọn
Tên một loại cây, cây dương
Bình chọn
Nơi mặt trời mọc
Bình chọn
Bốc lên cao
Bình chọn
Rõ ràng, hiển đạt
Bình chọn
Cao
Bình chọn
Khen ngợi
Bình chọn
Kích động
Bình chọn
Cái trán, vùng gần lông my
Bình chọn
Một trong chín châu thời cổ, tức Dương châu
Bình chọn
Cái búa lớn, một loại vũ khí trong chiến tranh thời cổ
Bình chọn
Họ người (Dương Hùng, đời Hán)
Bình chọn
Lớn lao, đông nhiều, rộng lớn
Bình chọn
Nước lớn rộng nhất, biển lớn
Bình chọn
Tên sông , sông Dương ( Dương thủy hoặc Dương hà) ở tỉnh Thiềm Tây
Bình chọn
Tục thường gọi cái gì ở nước ngoài là Dương
Bình chọn
Tục gọi đồng tiền vốn ban đầu tư nước ngoài du nhập vào Trung Quốc
Bình chọn
Lớn lao, đông nhiều, rộng lớn
Bình chọn
Nước lớn rộng nhất, biển lớn
Bình chọn
Cách viết khác của Dương (bộ Thủ)
Bình chọn
Nấu (kim loại) cho chảy ra, đúc rèn
Bình chọn
Quanh co như Bàng dương