Ác ma

Ác ma

Ác ma
ma
Bình chọn
Quỷ thần xấu dữ làm hại đến Phật pháp và những việc tốt lành
Bình chọn
Đay gai
Bình chọn
Vừng, mè
Bình chọn
Chặt chẽ, dày khiết
Bình chọn
Họ người
Bình chọn
Một loại nấm, nấm Ma cô
Bình chọn
Hai vật mài sát vào nhau
Bình chọn
Cùng sát gần nhau
Bình chọn
Mài dũa
Bình chọn
Đúng hợp, như Sủy ma
Bình chọn
Đến gần
Bình chọn
Bị tiêu diệt , bị tan mất
Bình chọn
Thuận theo
Bình chọn
Sắc mặt xanh
Bình chọn
Mài đá, mài dũa
Bình chọn
Phai mờ, mất hẳn
Bình chọn
Bị gian nan giày vò
Bình chọn
Bệnh phong hủi
Bình chọn
Người phía bắc
Bình chọn
Dịch âm chữ Phạn ( Ma la) có nghĩa là phá hoại, tai hại, chướng hại
Bình chọn
Vì ham thích quen quá thành mê muội không bỏ được
Bình chọn
Tiếng gọi mẹ (ma ma)
Bình chọn
Chữ dùng trong cuối câu nghi vấn, để hỏi việc gì chưa biết rõ
Bình chọn
Một hóa chất hóa học
Bình chọn
Mẹ
Bình chọn
Tiếng gọi người đầy tớ gái lớn tuổi
Bình chọn
Bụi
Bình chọn
Nhỏ bé
Bình chọn
Chữ trợ từ đặt sau câu hỏi