Ác thanh

Ác thanh

Ác thanh
thanh
Bình chọn
Lời chửi mắng
Bình chọn
Tiếng động, thanh âm
Bình chọn
Nói rõ, kể rõ
Bình chọn
Âm nhạc, như thanh sắc (âm nhạc và sắc đẹp phụ nữ)
Bình chọn
Tiếng tăm, danh tiếng như Thanh vọng (có tiếng tăm được trọng vọng)
Bình chọn
Tin tức
Bình chọn
Nước trong, nước sạch
Bình chọn
Sáng sủa
Bình chọn
Trong sạch
Bình chọn
Cái khảng trống rỗng
Bình chọn
Xong xuôi , hết trọn
Bình chọn
Tên triều đại thuộc tộc người Mãn Châu , tiêu diệt Triều Minh chiếm Trung Quốc , từ 1644 đến 1911
Bình chọn
Họ người
Bình chọn
Cá ngừ
Bình chọn
Cỏ thanh mao dùng để lọc rượu cúng
Bình chọn
Con chuồn chuồn, gọi là Thanh đình , hay Thanh linh
Bình chọn
Nhà xí, nhà cầu
Bình chọn
Chất hóa học Cyanogen
Bình chọn
Một trong 5 màu chính, màu xanh
Bình chọn
Vật màu xanh
Bình chọn
Tên một châu trong chín châu cổ
Bình chọn
Họ người