Ác tử

Ác tử

Ác tử
tử
Bình chọn
Đứa con không vâng lời cha mẹ
Bình chọn
(Tí) Chỉ đầu tiên trong 12 chi
Bình chọn
Trong 12 chi, chi Tí thuộc Chuột nên còn có nghĩa là chuột
Bình chọn
Giờ đầu tiên trong 12 giờ, từ 11-12 giờ đêm
Bình chọn
Nhiều, phồn thịnh
Bình chọn
Lợi tức, tiền lời
Bình chọn
Nối tiếp, con cháu nối tiếp, con trai
Bình chọn
Tước thứ tứ trong 5 tước phong cổ (Công, Hầu, Bá, Tử, Nam)
Bình chọn
Tiếng gọi đẹp người đàn ông, con trai, người thầy cũng gọi trò là Tử
Bình chọn
Vợ chồng gọi lẫn nhau là Tử (Nội tử, Ngoại tử)
Bình chọn
Dứt, ngừng lại
Bình chọn
Hủy hoại, hư hỏng
Bình chọn
Tiết lộ, tuôn ra
Bình chọn
Tên một lại cây, cây tử dùng để xây dựng hoặc chế vật dụng
Bình chọn
Đồ dùng bằng gỗ
Bình chọn
Làm đồ dùng bằng gỗ
Bình chọn
Quê nhà, nơi chôn rau cắt rốn (Tang tử)
Bình chọn
Cây cao lớn
Bình chọn
Dứt
Bình chọn
Hủy hoại, hư hỏng
Bình chọn
Tiết lộ, tuôn ra
Bình chọn
Người hay vật không còn sống, chết
Bình chọn
Cứng đờ, không sống động
Bình chọn
Một trong các hình phạt nặng
Bình chọn
Loại cỏ dùng để nhuộm màu tía