Chiêm tinh

Chiêm Tinh

Chiêm tinh là tập hợp những tổ hợp bói toán dựa trên các mối quan hệ giữa các hiện tượng thiên văn với các loại sự kiện trong thế giới . Như con người, tương lai , sự vật, hiện tượng .

Mỗi nền văn hóa khác nhau lại chú trọng đến các tổ hợp sự kiện thiên văn khác nhau và đưa ra các phương pháp phân tích các mối quan hệ đó một các hệ thống khác nhau. Như phương tây dựa trên 4 yếu tố nước lửa đất khí còn phương đông lại thích sự dụng phương pháp Ngũ Hành kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng đại đa số các nhà chiêm tinh học nổi tiếng đều dựa trên các hệ thống dự đoán của các thiên thể dựa trên các vị trí của mặt trời mặt trăng, hành tinh với các tổ hợp của thiên hà và các tròm sao khác nhau. Nhưng chúng không có được sự chính xác tới 100%. Nên những hệ thống tổ hợp chiêm tinh đều bị coi là Giả Khoa Học .