Danh tự

Danh tự - Danh hiệu - Lịch Pro

Bạn đã bao giờ tự hỏi tên mình có ý nghĩa gì, nó có ảnh hưởng gì tới tính cách số phận của bạn hay không?

Điều gì ẩn chứa trong danh xưng, trong tên gọi? Các nhà thuật số tin rằng nó hàm chứa yếu tính của sự hiện hữu và mọi tính chất cùng đặc điểm hình thành cá tính riêng biệt được giấu trong các mẫu tự của tên gọi.

Có 2 thuyết nói về sự lựa chọn một cách vô thức đối với một cái tên được đặt.

Thuyết thứ nhất cho rằng sức ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài sẽ ảnh hưởng tính cách và vận mệnh của tên gọi sẽ tác động vô thức đến người đặt tên.

Thuyết thứ 2 cho rằng có một sỗ phận đã định sẵn với sự lựa chọn số phận đó nên tên gọi để nó hoàn thành sứ mệnh trong cuộc đời của cái tên đó.

Danh tự hay danh hiệu là một tên gọi của một cá nhân hay tập thể có thành tích vượt bậc xuất trúng.