Điều khoản sử dụng

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN  KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG LỊCH PRO  .
Nếu bạn sử dụng dịch vụ tại web và ứng dụng Lịch Pro là bạn đã đồng ý với các quy định và điều khoản sử 
1.Mô tả và cung cấp dịch vụ
Đây là web cung cấp dịch vụ có tên gọi là Lịch Pro , Lịch Pro sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về năm tháng 
ngày giờ , tra cứu âm dương lịch , ngày giờ tốt xấu theo các quan điểm truyền thống và hiện đại nhằm phục vụ 
nhu cầu tra cứu thời gian này, nói đúng hơn là nhu cầu giải trí về thú xem ngày tốt hiện nay. Lịch Pro được quản 
lý và sở hữu bởi SONBAC Những dịch vụ do SONBAC cung cấp miễn phí điều có sự quảng cáo và bạn phải chấp 
nhận những quảng cáo đó nếu bạn muốn sử dụng nội dung trên web này,Quảng cáo và cho thuê lại quảng cáo 
là sự cần thiết đối với SONBAC,là nguồn kinh phí để tiếp tục cung cấp các dịch vụ miễn phí trực tuyến khác.
2.Chấp nhận quy định và điều kiện dịch vụ
Những giải đoán qua các mục ngày tốt xấu, bói toán cung cấp bởi Lịch Pro được căn cứ trên các nguyên lý trong 
khoa lý số đông phương để luận đoán những tác động của sao đối với cá nhân cùng các sự việc có thể xảy ra. 
Những lời giải đoán hoàn toàn thuần túy là những luận đoán trong khoa chiêm tinh và có thể khác biệt so với 
những lời giải đoán từ những chiêm tinh gia khác. Những giải đoán này hoàn toàn không mang tính cách cố vấn 
chuyên môn về pháp lý, y khoa, kinh tế, thương mại, gia đình hoặc những lãnh vực khác.
Những giải đoán này nhằm mục đích tạo cơ hội để mọi người chiêm nghiệm khoa tử vi bói toán đông phương. 
Chúng không chịu trách nhiệm về những sử dụng nào khác.
Khi bạn truy cập vào website Lịch Pro này có nghĩa là bạn hoàn toàn chịu sự mạo hiểm về nội dung của 
website cũng như bạn phải đủ tự chủ khi gặp bất cứ hoàn cảnh nào liên quan đến cuộc sống, tư tưởng v.v.. nói 
chung là có ảnh hưởng tới suy nghĩ và tâm lý của bạn, và bạn đã chấp nhận các điều cảnh báo trên và trước khi 
đồng ý vào web Lịch Pro này. Nói rõ hơn một lần nữa là bạn phải chịu sự mạo hiểm về nội dung của web Lịch 
Pro và không được đổ thừa cho bất cứ ai bao gồm Tác giả, Nhà cung cấp dịch vụ, IP, Domain(tên miền).
3.Huỷ và Ngừng dịch vụ 
Chúng tôi hoàn toàn có quyền huỷ, rút lại, kết thúc hoặc ngưng sự hoạt động của web này bao gồm nội dung 
và các dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước. Bạn đồng ý rằng Lịch Pro không chịu trách nhiệm với 
bạn hay bất kỳ bên nào cho việc huỷ, rút, kết thúc hay ngưng cung cấp dịch vụ
4.Bản quyền
Bạn không được quyền sao chép nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của SONBAC.
5.Sử dụng Website và dịch vụ
Mọi thứ được sử dụng và hiển thị trên web và ứng dụng Lịch Pro bao gồm nội dung và dịch vụ của nó không 
được phép sao chép, tái sản xuất và xuất bản, tải xuống, phân phối, trao đổi, bán, phát hành bằng bất kỳ cách 
nào ngoại trừ mục đích phi thương mại của bạn. Những cách sử dụng khác yêu cầu phải được sự đồng ý bằng 
văn bản của SONBAC . Bạn đồng ý rằng bạn sử dụng web này, các nội dung và dịch vụ theo đúng quy trình 
pháp lý và không xâm phạm quyền, hoặc hạn chế và ngăn cản sự sử dụng và vận hành của web này, của các 
nội dung và dịch vụ trên web này với đối tác thứ ba. Các hạn chế và ngăn cản bao gồm nhưng không giới hạn là 
những hành động phi pháp có thể gây ra tổn hại đối với bất kỳ ai. Bạn phải chịu trách nhiệm và bồi thường các 
tổn hại cho SONBAC. và các đối tác khác về bất kỳ khiếu nại gì phát sinh do việc sử dụng phạm pháp của bạn 
đối với nội dung và dịch vụ tại web này.
6.Các website liên kết
Web này có một số đường link liên kết đến web của các đối tác thứ ba. và chúng tôi không chịu trách nhiệm 
về điều kiện về nội dung của những web không nằm dưới quyền kiểm soát của Lịch Pro và các bộ phận liên 
quan. Các liên kết chỉ là để tạo thuận lợi cho khách hàng và không có nghĩa là những liên kết đó có mối quan hệ 
với Lịch Pro. Khi bạn truy cập vào những đường link liên kết trên web này, bạn chịu mạo hiểm hoàn toàn về việc 
sử dụng nội dung và dịch vụ đối với những web liên kết.
7.Từ chối dịch vụ
SONBAC . không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của Lịch Pro bất 
kỳ thông tin nào trên web và ứng dụng này. Định kỳ sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng 
dụng sau đây. 
và thông tin trên Lịch Pro này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, SONBAC. sẽ không chịu 
trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ Lịch 
Pro, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử 
dụng thông tin tại Lịch Pro là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp 
nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối 
với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu đã được cảnh báo về khả 
năng của những thiệt hại như vậy.
Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ 
hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. SONBAC. có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều 
nguồn thông tin và nội dung khác nhau. không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất 
kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng 
nào tại hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA 
TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG. SONBAC. hoặc các đại diện của mình, các nhân viên sẽ không 
phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng 
lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi 
hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.
Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên Lịch Pro, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ 
hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật 
sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho 
rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối 
với Lịch Pro và SONBAC . Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên hoặc với bất kỳ điều 
khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên SONBAC. Thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm 
dứt sử dụng thông tin trên web và ứng dụng Lịch Pro .
Nếu bạn có ý kiến gì thì vui lòng email cho chúng tôi: info@sonbac.com