Lịch sử tên người

Lịch sử của tên rất cổ xưa mà không ai biết bắt đầu câu chuyện. Kể từ khi lịch sử được viết bắt đầu, và như xa trở lại như lịch sử truyền miệng đạt, người đã có tên. Do đó, không thể làm nhiều hơn là đoán như thế nào về các tên gọi sớm nhất đã được lựa chọn. Hầu hết các tên đã có một số loại ý nghĩa ban đầu, thường mô tả hơn là chỉ đơn giản là một bộ sưu tập mỹ của âm thanh.

Tên họ phát triển từ cái tên, đó là những định danh thêm được sử dụng để phân biệt hai người có tên được đặt cùng. Những cái tên có xu hướng rơi vào mô hình cụ thể. Chúng thường bắt đầu ra như là cụ thể cho một người và trở nên thừa hưởng từ cha sang con trai giữa thế kỷ thứ mười hai và mười sáu. Các tầng lớp quý tộc thường được thông qua tên họ thừa hưởng sớm và những người nông dân đã làm như vậy sau. Một số loại cụ thể là: thuộc về họ trong gia đình (đề cập đến cha hoặc mẹ), một trường sở , một biệt danh (trong đó mô tả một người một cách nào đó) hoặc một tên bắt nguồn từ nghề nghiệp, văn phòng hoặc trạng thái. Hầu hết các nền văn hóa sử dụng tên họ phát triển từ một hoặc nhiều dòng tộc bộ lạc khác nhau.