Màu theo ngày giờ hiện tại

Màu năm: Lục
Màu tháng: Cam
Màu ngày: Vàng
Màu giờ: Bạc
Đỏ
Lục
Lam
Cam
Vàng
Bạc
Tím

Kết quả Thất bảo theo ngày giờ hiện tại

  • Nên làm
  • Không nên
  • Không nên
  • Nhanh thì thuận
  • Lâu dài thì tốt
  • Không nên
  • Lâu dài thì tốt
  • Không nên
  • Không nên
  • Nhiều nghi hoặc nhưng vẫn làm được
  • Làm được, thuận
  • Phải làm lại từ đầu thì thuận hơn nữa
  • Kéo dài thì thuận
  • Ổn định thì thuận
  • Không nên
  • Làm là thuận lợi
  • Không nên
  • Tốn thời gian
  • Không nên
  • Không nên
  • Không nên
  • Không thuận
  • Nhiều nghi hoặc, không thuận
  • Thuận lợi, làm là tốt
  • Việc thay đổi luôn
  • Không nên
  • Việc phải có sự tu chỉnh mới thuận
  • Nếu có sự hỗ trợ từ bên ngoài mới nên làm
  • Nên làm, cực thuận
  • Việc lúc nên lúc không, cân nhắc kĩ lưỡng
  • Nhiều nghi hoặc những vẫn nên làm
  • Phải có sự hậu thuẫn mới nên làm
  • Có người cộng tác thì thuận lợi
  • Phải hợp tác mới thuận
  • Làm được, việc rất thuận
  • Nên làm, rất thịnh vượng
  • Cần tìm hiểu thêm, tránh quyết định vội vàng
  • Việc thuận, dù nội tâm bất an. Nên làm
  • Phải thay đổi di chuyển nhiều thì thuận
  • Làm lâu dài thì nên làm
  • Nên làm
  • Có nhiều lách ngạch nên tìm hiểu thêm
  • Nếu đam mê thì thuận
  • Phải đầu tư nhiều mới thuận
  • Làm được nhưng hay có trục trặc nhỏ
  • Thuận lợi, nên làm
  • Nên làm, từ nhỏ thành lớn
  • Không nên
  • Nên có xác định mục đích rõ ràng
  • Không
  • Không
  • Lúc có lúc không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Không
  • Nhanh, 2 tuần
  • Chậm
  • Không xảy ra
  • 1 tháng trở lại
  • Khoảng 2 đến 3 tháng
  • 2 tuần trở lại
  • Kéo dài, lâu
  • Nhanh
  • Nhanh
  • Không xảy ra
  • Nhanh chóng
  • Trên 4, 5 tuần
  • Lâu
  • Lâu
  • Không xảy ra
  • Chậm
  • Nhanh
  • Chậm
  • Nhanh
  • Chậm
  • Trên 3 tháng
  • Chậm
  • Chậm
  • Nhanh
  • Rất lâu, hàng năm
  • Nhanh
  • Có thể cực nhanh hoặc cực chậm
  • Từ nhanh thành chậm
  • Nhanh chóng
  • Chậm
  • Chậm
  • Chậm
  • Chậm
  • Chậm
  • Nhanh
  • Lúc đầu chậm, sau nhanh
  • Nhanh dần
  • Nhanh
  • Chậm
  • Chậm
  • Nhanh
  • Trên 3 tháng
  • Chậm
  • Rất lâu mới tới
  • Tốn thời gian
  • Hàng năm
  • Cực nhanh hoặc cực chậm
  • Chậm
  • Nhanh dần
  • Lúc đầu thuận sau không
  • Hiếm
  • Hiếm
  • Lúc đầu tốt sau xấu
  • Có tiền do công việc làm
  • Ít
  • Có việc là có tiền
  • Không có lộc
  • Hiếm lộc
  • Tiền bạc thăng trầm
  • Nhiều lộc nếu đi xa
  • Được lộc nhờ tới thời điểm thu hoạch
  • Bỏ công sức mới có tiền
  • Hay được thưởng tiền
  • Túng thiếu
  • Có tiền, nhiều nhưng khó sử dụng
  • Ít lộc
  • Phải thay đổi phương pháp mới có tiền
  • Không có mà tiêu tốn nhiều
  • Hay bị thiếu tài chính
  • Có việc là có tiền
  • Thiếu thốn
  • Vay để mà tiêu
  • Nhiều lộc
  • Nhiều dịp may
  • Dễ nợ nần
  • Thận trọng hạn chế góp vốn
  • Cẩn thận mất tiền
  • Đầy đủ tiêu dùng
  • Tiêu nhiều hơn cả số mình có
  • Có tiền nhưng vì tiền sinh mâu thuẫn
  • Túng thiếu
  • Không đủ mà phải vay
  • Tiêu vượt quá thu
  • Được mối quan hệ có tiền
  • Dư thừa để dành
  • Lộc tới theo mùa
  • Có lộc bất ngờ
  • Lộc từ bạn bè
  • Do công việc mà có tiền
  • Lộc nhiều, đừng hợm tiền tiêu tan nguồn lộc
  • Chăm chỉ thì sẽ có tiền
  • Có tiền
  • Có tiền
  • Đừng tiêu lung tung, thận trọng
  • Càng thay đổi tiền càng thuận
  • Thăng trầm về tiền
  • Dễ nợ nần
  • Không đủ tiền trang trải
  • Đỗ nhưng sang học cái khác
  • Trượt
  • Trượt
  • Lúc đầu đỗ sau trượt do điểm lên
  • Thi lại đỗ
  • Trượt
  • Đủ đỗ
  • Trượt
  • Trượt
  • Thi lại đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ vớt
  • Đỗ
  • Đỗ nhưng bỏ dở giữ chừng khi học
  • Đỗ cao
  • Trượt
  • Đủ đỗ
  • Trượt
  • Trượt
  • Trượt vớt
  • Trượt
  • Đỗ
  • Đỗ nhưng bị tai tiếng
  • Đỗ
  • Trượt
  • Đỗ ngoài học lực
  • Đỗ vớt
  • Đỗ cao
  • Đỗ
  • Tưởng đỗ lại trượt, tưởng trượt lại đỗ
  • Đỗ vớt
  • Đỗ
  • Được xét vớt
  • Đỗ
  • Đỗ cao
  • Đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ
  • Trượt
  • Đỗ
  • Đạt nhưng không đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ
  • Đỗ cao
  • Đỗ hơn thực lực
  • Trượt
  • Trượt vớt
Màu ngày: Vàng
Mở rộng Giữ vững Khước từ Mở rộng Khước từ Giữ vững Giữ vững Khước từ Giữ vững Mở rộng

Chọn câu hỏi và xem trả lời

 • Nên hay không nên?
  Phải hợp tác mới thuận
 • Có hoặc không?
  Không
 • Thời gian bao lâu?
  Chậm
 • Tiền bạc?
  Tiêu vượt quá thu
 • Thi cử?
  Được xét vớt