Tra cứu lịch pro tháng

Tra cứu lịch pro tháng

Âm Lịch - Dương Lịch - Lịch Ta - Lịch Vạn Niên - Vietnamese Calendar

01
Âm lịch: Ngày 16 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Quý Hợi Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khai trương, giao dịch, mua nhà
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày -2/10
Rất xấu
02
Âm lịch: Ngày 17 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Giáp Tý Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập trạch, nhận chức, ký kết, trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 2/10
Bình Hòa
03
Âm lịch: Ngày 18 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Ất Sửu Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Rất tốt: mua két tiền
Xấu: nhập trạch
Ngày 2/10
Bình Hòa
04
Âm lịch: Ngày 19 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Bính Dần Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Tốt: chôn cất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 0/10
Bình Hòa
05
Âm lịch: Ngày 20 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Đinh Mão Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 2/10
Bình Hòa
06
Âm lịch: Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Mậu Thìn Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng
Xấu: khởi công, sửa nhà, chôn cất, phá dỡ, trả nhận tiền
Ngày 2/10
Bình Hòa
07
Âm lịch: Ngày 22 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Kỷ Tỵ Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua xe
Ngày 2/10
Bình Hòa
08
Âm lịch: Ngày 23 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Canh Ngọ Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Xấu: nhận chức, cưới hỏi, nhập trạch
Ngày 1/10
Bình Hòa
09
Âm lịch: Ngày 24 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Tân Mùi Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, nhập hàng, trả nhận tiền, mua xe
Xấu: ký kết, xuất hành
Ngày 0/10
Bình Hòa
10
Âm lịch: Ngày 25 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Nhâm Thân Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Xấu: xuất hành
Ngày -2/10
Rất xấu
11
Âm lịch: Ngày 26 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Quý Dậu Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Rất tốt: giao dịch, nhập hàng, phá dỡ, mua két tiền
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt
12
Âm lịch: Ngày 27 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Giáp Tuất Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng
Tốt: xuất hành, trả nhận tiền
Xấu: khởi công, nhập trạch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
13
Âm lịch: Ngày 28 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Ất Hợi Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, trả nhận tiền
Xấu: chôn cất, phá dỡ, khởi công, khởi lập doanh nghiệp, cưới xin, khai trương, nhận chức
Ngày 2/10
Bình Hòa
14
Âm lịch: Ngày 29 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Bính Tý Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, khai trương
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày -2/10
Rất xấu
15
Âm lịch: Ngày 30 tháng 2 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Đinh Sửu Tháng Ất Mão Năm Mậu Tuất
Rất tốt: trả nhận tiền, ký kết, mua két tiền, mua xe
Tốt: nhập trạch, nhận chức
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 0/10
Bình Hòa
16
Âm lịch: Ngày 1 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Mậu Dần Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: trả nhận tiền
Tốt: nhập trạch, giao dịch, khai trương
Xấu: nhập trạch
Ngày 0/10
Bình Hòa
17
Âm lịch: Ngày 2 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Kỷ Mão Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: chôn cất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 2/10
Bình Hòa
18
Âm lịch: Ngày 3 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Canh Thìn Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khai trương, ký kết, giao dịch, nhập hàng, mua két tiền
Xấu: khởi công, sửa nhà, chôn cất, phá dỡ, trả nhận tiền
Ngày 2/10
Bình Hòa
19
Âm lịch: Ngày 4 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Tân Tỵ Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua xe
Ngày 3/10
Tốt
20
Âm lịch: Ngày 5 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Nhâm Ngọ Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: trả nhận tiền
Xấu: nhận chức, cưới hỏi, nhập trạch
Ngày 0/10
Bình Hòa
21
Âm lịch: Ngày 6 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Quý Mùi Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: ký kết, xuất hành
Ngày 2/10
Bình Hòa
22
Âm lịch: Ngày 7 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Giáp Thân Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Tốt: khởi lập doanh nghiệp, trả nhận tiền
Xấu: xuất hành
Ngày 2/10
Bình Hòa
23
Âm lịch: Ngày 8 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Ất Dậu Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Tốt: phá dỡ, mua két tiền
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 2/10
Bình Hòa
24
Âm lịch: Ngày 9 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Bính Tuất Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, xuất hành
Tốt: phá dỡ, trả nhận tiền
Xấu: khởi công, nhập trạch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt
25
Âm lịch: Ngày 10 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Đinh Hợi Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng
Xấu: chôn cất, phá dỡ, khởi công, khởi lập doanh nghiệp, cưới xin, khai trương, nhận chức
Ngày -2/10
Rất xấu
26
Âm lịch: Ngày 11 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Mậu Tý Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: lập bàn thờ, mua nhà
Tốt: nhận chức, giao dịch
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày 2/10
Bình Hòa
27
Âm lịch: Ngày 12 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Kỷ Sửu Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập trạch, nhận chức, ký kết, mua két tiền, mua xe
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
28
Âm lịch: Ngày 13 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Canh Dần Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương
Tốt: trả nhận tiền, mua két tiền
Xấu: nhập trạch
Ngày -1/10
Xấu
29
Âm lịch: Ngày 14 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Tân Mão Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 0/10
Bình Hòa
30
Âm lịch: Ngày 15 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Nhâm Thìn Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Rất tốt: giao dịch, khai trương, nhập hàng, ký kết, xuất hành, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Xấu: khởi công, sửa nhà, chôn cất, phá dỡ, trả nhận tiền
Ngày 0/10
Bình Hòa
01
Âm lịch: Ngày 16 tháng 3 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Quý Tỵ Tháng Bính Thìn Năm Mậu Tuất
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua xe
Ngày 1/10
Bình Hòa