Tra cứu lịch pro tháng

Tra cứu lịch pro tháng

Âm Lịch - Dương Lịch - Lịch Ta - Lịch Vạn Niên - Vietnamese Calendar

01
Âm lịch: Ngày 22 tháng 8 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Bính Dần Tháng Tân Dậu Năm Mậu Tuất
Tốt: giao dịch
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt
02
Âm lịch: Ngày 23 tháng 8 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Đinh Mão Tháng Tân Dậu Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, xuất hành
Tốt: phá dỡ
Xấu: khởi công, nhập trạch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
03
Âm lịch: Ngày 24 tháng 8 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Mậu Thìn Tháng Tân Dậu Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng
Xấu: chôn cất, phá dỡ, khởi công, khởi lập doanh nghiệp, cưới xin, khai trương, nhận chức
Ngày 5/10
Tốt
04
Âm lịch: Ngày 25 tháng 8 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Kỷ Tỵ Tháng Tân Dậu Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua nhà
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày 5/10
Tốt
05
Âm lịch: Ngày 26 tháng 8 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Canh Ngọ Tháng Tân Dậu Năm Mậu Tuất
Rất tốt: trả nhận tiền
Tốt: mua két tiền
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 4/10
Tốt
06
Âm lịch: Ngày 27 tháng 8 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Tân Mùi Tháng Tân Dậu Năm Mậu Tuất
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: nhập trạch
Ngày 3/10
Tốt
07
Âm lịch: Ngày 28 tháng 8 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Nhâm Thân Tháng Tân Dậu Năm Mậu Tuất
Tốt: chôn cất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 1/10
Bình Hòa
08
Âm lịch: Ngày 29 tháng 8 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Quý Dậu Tháng Tân Dậu Năm Mậu Tuất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 6/10
Thuận lợi
09
Âm lịch: Ngày 1 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Giáp Tuất Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: giao dịch, khai trương, nhập hàng, ký kết, xuất hành, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Xấu: khởi công, sửa nhà, chôn cất, phá dỡ, trả nhận tiền
Ngày 8/10
Thuận lợi
10
Âm lịch: Ngày 2 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Ất Hợi Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua xe
Ngày 5/10
Tốt
11
Âm lịch: Ngày 3 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Bính Tý Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: lập bàn thờ, trả nhận tiền
Xấu: nhận chức, cưới hỏi, nhập trạch
Ngày 1/10
Bình Hòa
12
Âm lịch: Ngày 4 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Đinh Sửu Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, nhập hàng, mua xe
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: ký kết, xuất hành
Ngày 3/10
Tốt
13
Âm lịch: Ngày 5 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Mậu Dần Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: xuất hành
Ngày 3/10
Tốt
14
Âm lịch: Ngày 6 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Kỷ Mão Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: phá dỡ, giao dịch
Tốt: nhập hàng, mua két tiền
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
15
Âm lịch: Ngày 7 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Canh Thìn Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, xuất hành, trả nhận tiền, phá dỡ
Xấu: khởi công, nhập trạch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
16
Âm lịch: Ngày 8 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Tân Tỵ Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Xấu: chôn cất, phá dỡ, khởi công, khởi lập doanh nghiệp, cưới xin, khai trương, nhận chức
Ngày 6/10
Thuận lợi
17
Âm lịch: Ngày 9 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Nhâm Ngọ Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập trạch, mua nhà
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày 3/10
Tốt
18
Âm lịch: Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Quý Mùi Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhận chức, ký kết
Tốt: nhập trạch, trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
19
Âm lịch: Ngày 11 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Giáp Thân Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Xấu: nhập trạch
Ngày 5/10
Tốt
20
Âm lịch: Ngày 12 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Ất Dậu Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 5/10
Tốt
21
Âm lịch: Ngày 13 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Bính Tuất Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, xuất hành
Xấu: khởi công, sửa nhà, chôn cất, phá dỡ, trả nhận tiền
Ngày 6/10
Thuận lợi
22
Âm lịch: Ngày 14 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Đinh Hợi Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, trả nhận tiền, phá dỡ
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua xe
Ngày 1/10
Bình Hòa
23
Âm lịch: Ngày 15 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Mậu Tý Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Xấu: nhận chức, cưới hỏi, nhập trạch
Ngày 5/10
Tốt
24
Âm lịch: Ngày 16 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Kỷ Sửu Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, nhập hàng, trả nhận tiền, mua xe
Xấu: ký kết, xuất hành
Ngày 8/10
Thuận lợi
25
Âm lịch: Ngày 17 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Canh Dần Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua nhà
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: xuất hành
Ngày 2/10
Bình Hòa
26
Âm lịch: Ngày 18 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Tân Mão Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, phá dỡ, giao dịch
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt
27
Âm lịch: Ngày 19 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Nhâm Thìn Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: phá dỡ, trả nhận tiền
Tốt: nhập hàng
Xấu: khởi công, nhập trạch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt
28
Âm lịch: Ngày 20 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Quý Tỵ Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, trả nhận tiền
Xấu: chôn cất, phá dỡ, khởi công, khởi lập doanh nghiệp, cưới xin, khai trương, nhận chức
Ngày 1/10
Bình Hòa
29
Âm lịch: Ngày 21 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Giáp Ngọ Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Tốt: nhập trạch, giao dịch, khai trương
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày 3/10
Tốt
30
Âm lịch: Ngày 22 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Ất Mùi Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: ký kết, mua két tiền
Tốt: nhập trạch, nhận chức
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 4/10
Tốt
31
Âm lịch: Ngày 23 tháng 9 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Bính Thân Tháng Nhâm Tuất Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khai trương, giao dịch, khởi lập doanh nghiệp, nhập trạch
Tốt: cưới hỏi, lập bàn thờ
Xấu: nhập trạch
Ngày 1/10
Bình Hòa