Tra cứu lịch pro tháng

Tra cứu lịch pro tháng

Âm Lịch - Dương Lịch - Lịch Ta - Lịch Vạn Niên - Vietnamese Calendar

01
Âm lịch: Ngày 18 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Giáp Ngọ Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, xuất hành
Xấu: khởi công, sửa nhà, chôn cất, phá dỡ, trả nhận tiền
Ngày 1/10
Bình Hòa
02
Âm lịch: Ngày 19 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Ất Mùi Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, trả nhận tiền, phá dỡ
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua xe
Ngày 2/10
Bình Hòa
03
Âm lịch: Ngày 20 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Bính Thân Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Xấu: nhận chức, cưới hỏi, nhập trạch
Ngày -1/10
Xấu
04
Âm lịch: Ngày 21 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Đinh Dậu Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, nhập hàng, trả nhận tiền, mua xe
Xấu: ký kết, xuất hành
Ngày 5/10
Tốt
05
Âm lịch: Ngày 22 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Mậu Tuất Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: xuất hành
Ngày 5/10
Tốt
06
Âm lịch: Ngày 23 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Kỷ Hợi Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, phá dỡ, giao dịch
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt
07
Âm lịch: Ngày 24 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Canh Tý Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: phá dỡ
Tốt: nhập hàng
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt
08
Âm lịch: Ngày 25 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Tân Sửu Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, trả nhận tiền
Xấu: khởi công, nhập trạch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt
09
Âm lịch: Ngày 26 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Nhâm Dần Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: trả nhận tiền
Xấu: chôn cất, phá dỡ, khởi công, khởi lập doanh nghiệp, cưới xin, khai trương, nhận chức
Ngày -1/10
Xấu
10
Âm lịch: Ngày 27 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Quý Mão Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: giao dịch, cưới hỏi, lập bàn thờ
Tốt: khởi lập doanh nghiệp, nhập trạch, nhận chức, khai trương
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày 1/10
Bình Hòa
11
Âm lịch: Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Giáp Thìn Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: ký kết, nhập trạch, mua két tiền, mua xe
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt
12
Âm lịch: Ngày 29 tháng 5 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Ất Tỵ Tháng Mậu Ngọ Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Xấu: nhập trạch
Ngày 3/10
Tốt
13
Âm lịch: Ngày 1 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Bính Ngọ Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 3/10
Tốt
14
Âm lịch: Ngày 2 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Đinh Mùi Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: ký kết, xuất hành
Xấu: khởi công, sửa nhà, chôn cất, phá dỡ, trả nhận tiền
Ngày 3/10
Tốt
15
Âm lịch: Ngày 3 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Mậu Thân Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Tốt: phá dỡ, trả nhận tiền
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua xe
Ngày -1/10
Xấu
16
Âm lịch: Ngày 4 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Kỷ Dậu Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: mua xe
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: nhận chức, cưới hỏi, nhập trạch
Ngày 1/10
Bình Hòa
17
Âm lịch: Ngày 5 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Canh Tuất Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, nhập hàng
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: ký kết, xuất hành
Ngày 2/10
Bình Hòa
18
Âm lịch: Ngày 6 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Tân Hợi Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua nhà
Xấu: xuất hành
Ngày -1/10
Xấu
19
Âm lịch: Ngày 7 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Nhâm Tý Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: mua két tiền
Tốt: phá dỡ, giao dịch, nhập hàng
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
20
Âm lịch: Ngày 8 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Quý Sửu Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, xuất hành
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: khởi công, nhập trạch, khai trương, mua két tiền, mua xe, mua nhà
Ngày 5/10
Tốt
21
Âm lịch: Ngày 9 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Giáp Dần Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng
Tốt: trả nhận tiền
Xấu: chôn cất, phá dỡ, khởi công, khởi lập doanh nghiệp, cưới xin, khai trương, nhận chức
Ngày 3/10
Tốt
22
Âm lịch: Ngày 10 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Ất Mão Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khai trương, giao dịch, mua nhà
Xấu: trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Ngày 2/10
Bình Hòa
23
Âm lịch: Ngày 11 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Bính Thìn Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập trạch, nhận chức, ký kết, trả nhận tiền, mua két tiền, mua xe
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, khai trương, mua nhà
Ngày 1/10
Bình Hòa
24
Âm lịch: Ngày 12 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Đinh Tỵ Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: mua két tiền, mua xe, mua nhà
Xấu: nhập trạch
Ngày -1/10
Xấu
25
Âm lịch: Ngày 13 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Mậu Ngọ Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Tốt: chôn cất
Xấu: phá dỡ, nhận chức, ký kết
Ngày 5/10
Tốt
26
Âm lịch: Ngày 14 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Kỷ Mùi Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: giao dịch, khai trương, nhập hàng, ký kết
Tốt: xuất hành
Xấu: khởi công, sửa nhà, chôn cất, phá dỡ, trả nhận tiền
Ngày 3/10
Tốt
27
Âm lịch: Ngày 15 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Canh Thân Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng
Xấu: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, mua xe
Ngày 0/10
Bình Hòa
28
Âm lịch: Ngày 16 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Tân Dậu Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Tốt: mua xe
Xấu: nhận chức, cưới hỏi, nhập trạch
Ngày 3/10
Tốt
29
Âm lịch: Ngày 17 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Nhâm Tuất Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: nhập hàng, nhận chức
Xấu: ký kết, xuất hành
Ngày 3/10
Tốt
30
Âm lịch: Ngày 18 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Quý Hợi Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Rất tốt: khởi lập doanh nghiệp, cưới hỏi, lập bàn thờ, nhập trạch, nhận chức, giao dịch, khai trương, trả nhận tiền
Xấu: xuất hành
Ngày -1/10
Xấu
31
Âm lịch: Ngày 19 tháng 6 năm 2018
Hoa giáp: Ngày Giáp Tý Tháng Kỷ Mùi Năm Mậu Tuất
Xấu: trả nhận tiền, nhập trạch, khai trương, khởi công, chôn cất, mua xe, mua nhà
Ngày 3/10
Tốt